Назад

30 дни за плащания между фирмите


 • 30 дни за плащания между фирмите   Бизнесът застава зад намерението на държавата да фиксира сроковете за разплащане между държавата и фирмите, както и между самите компании на 30 дни. Това е записано в проект за промени в търговския закон. Целта е да се намали задлъжнялостта между компаниите.
  30-дневният срок ще тече от деня на получаване на фактурата. Държавните институции, които възлагат обществени поръчки, могат да удължат срока, но за не повече от 60 дни. 
  Задълженията на държавата и общините са над 400 млн. лева годишно. Компаниите дължат една на друга около 2,5 мрлд. и още около 3 млрд. на доставчиците си. Независимо дали става въпрос за обществена или частна поръчка, повечето малки фирми се оплакват, че трябва да свършат своята работа бързо, а после чакат парите си по 2-3 месеца. 
  От Търговската палата препоръчват компаниите да се подсигурят срещу нелоялни партньори още в договорите. Арбитражният съд излиза с решение за около 2 месеца и решенията му са равностойни на съдебните.


  Линк

Назад