Назад

Европейската среща на МОР: Усилията и реформите трябва да продължат ако искаме Европа отново да стане „двигател на растежа”


 • Европейската среща на МОР: Усилията и реформите трябва да продължат ако искаме Европа отново да стане „двигател на растежа”   Правителствата да продължат със структурните реформи, за да възстановят позицията на Европа като „основен двигател” на глобалната икономика призоваха работодателите от Европа и Централна Азия по време на годишната си среща започнала днес, 13 септември 2012 г. в Брюксел.


  „С оглед на огромните предизвикателства пред икономиката и пазара на труда, правителствата трябва да останат непоколебими в усилията си да подобрят бизнес климата и конкурентоспособността. Това е единственият начин да се реализира пълният потенциал на Европа и Централна Азия, за да се създадат повече работни места и да се генерира растеж”, каза Питер Тимерманс, Главен изпълнителен директор на Федерацията на предприятия в Белгия.


  „Работодателските организации няма да бъдат страничен наблюдател на тези реформи. Ние информираме нашите членове за техните неограничени възможности.


  По време на Годишния форум на Федерацията на предприятия в Белгия за 2012 г., който ще се проведе на 17 септември, ще обсъдим интернационализацията на белгийските предприятия.


  Предприемачите не желаят да стоят безучастни; правенето на бизнес извън нашите граници е от изключителна важност както за големите, така и за малките предприятия, ако искат да просперират в един все по-конкурентен свят. Нашето мото е: „Бъдете интернационални!”
  Тезата на г-н Тимерманс беше подкрепена от Европейския Вице-президент на Международната организация на работодателите (МОР) г-жа Ренате Хорнунг-Драус, която добави, че „именно частният сектор създава работни места и растеж, а дружествата се нуждаят от рамка, която им дава увереност да наемат служители и да инвестират в персонала си.” Тя предупреди, че някои политики по заетостта „ограничават възможността за гъвкаво работно време и по този начин блокират достъпа на милиони души до пазара на труда, особено на младите хора и други уязвими групи от обществото.”


  Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в срещата на Международната организация на работодателите (МОР). Утре, на втория ден на годишната среща заедно с представители на работодателски организации от Полша, Португалия и Гърция той ще представи позициите на БТПП в панела „Отговор на кризата: Процесите на реформа в държавите-членки”.


  От името на работодателите по цял свят, Главният секретар на МОР г-н Брент Уилтън призова правителствата на страните от Г-20 да изпълнят ангажиментите, поети в контекста на междуправителствения процес. „Изводите, до които лидерите на страните от Г-20 достигнаха по време на срещата на върха в Мексико през юни трябва да се приложат на практика. Бизнесът изпълни своя ангажимент като стартира глобална инициатива за прилагане на препоръките на Б-20 за заетостта.” Той призова за приемственост в Г-20, и настоя заетостта да остане в основата на процесите и след поемането на председателството на Г-20 от Русия.


  Международната организация на работодателите (МОР) защитава интересите на работодателите и техните организации по цял свят като предоставя представителство, информация и съвет. Тя е глобалният глас на бизнес общността в дебата за социалната и трудовата политика, и се стреми да създаде рамка за бизнеса в развитието на международната политика. МОР предоставя международен форум на националните работодателски организации и техните членове с цел да улесни обмена на информация, споделянето на опит и добри практики между бизнеса. МОР е създадена през 1920 г. и към днешна дата представлява 150 национални работодателски организации в 143 страни.


  Българската търговско-промишлена палата е член на Международната организация на работодателите.
  Федерацията на предприятия в Белгия е най-голямата работодателска организация представляваща интересите на бизнеса в трите района на Белгия. Федерацията на предприятия в Белгия е домакин на Европейска среща на Международната организация на работодателите (МОР), която се провежда в периода 13 -15 септември 2012 г. в Брюксел под мотото "Европа Презареждане". 

  Линк

Назад