Назад

Хаос с отпуските


 • Хаос с отпуските


  Отпуските пак станаха ябълката на раздора между социалното министерство, работодатели и синдикати. Прехвърлянето на дни от тазгодишната полагаема ваканция за ползване през 2011 г. може да се окаже проблем и много хора да загубят реално полагащите им се дни, алармираха от профсъюзите. Въпреки че новите разпоредби в Кодекса на труда предвиждат до 10 дни от платения годишен отпуск да се прехвърлят за следваща година, има пречки това да стане с отпуска за 2010 г. Според промените в кодекса подобно отлагане се разрешава само по "важни производствени причини" по преценка на работодателя. Преди това в началото на всяка година той е задължен заедно с работниците да изготви график за ползване на годишния платен отпуск. Промените при ползването на отпуските влязоха в сила от 3 август, така че разпоредбата да има график в началото на годината не може да бъде изпълнена, коментира Чавдар Христов от КНСБ. Освен това в много предприятия и ведомства не са се съобразили в оставащите пет месеца на годината работниците да пуснат писмено искане за целия отпуск и да получат писмен отказ от работодателя, което да гарантира правото им да вземат до 10 дни през следващата година.
  От Главна инспекция по труда потвърдиха, че ще започнат целенасочени проверки дали се изпълняват графиците, дали има неправомерно прехвърляне за 2011 г. на повече от 10 дни и дали работниците са получили писмен отказ за ползване на целия годишен отпуск. Това може да бъде причина работодатели да не позволят служителите им да изчистят през 2011 г. неползвания отпуск, който им се полага за тази година, и така те да бъдат ощетени, смята Христов. Според него това в пълна сила ще важи за държавните ведомства. В частния сектор не се очакват много проблеми, коментира Ралица Иванова от фирмата за консултантски услуги "Рейвън кънсалтинг". Това е болезнен въпрос и все ще се намери договорка между работодатели и служители и ако трябва, със задна дата ще се направят графици, смята тя. В тази криза обаче според нея е възможно недобросъвестни работодатели да се възползват от забраната и да провалят остатъка от отпуска на служителите си.
  Според КНСБ има и друг проблем - всички работещи са ощетени с влизането в сила на промените в Кодекса на труда от август, а не от началото на 2011 г. Отпускът за 2010 г. трябва да се раздели на две части - тази, която е заработена през първите седем месеца на годината и за която няма давност, да се използва в рамките на две години, и втората част, за която важи давността от две години, казва Чавдар Христов. Първата част е по-голяма като брой дни - 12 при общ платен годишен отпуск от 20 дни. Тези 12 дни би трябвало да може да се ползват, без да се поставя срок, така както разпореди Конституционният съд за натрупаните отпуски отпреди 1 януари 2010 г. Още по-ощетени са тези, които имат право на 30 дни годишен платен отпуск. За седемте месеца на годината им се полагат 18 почивни дни, за които не би трябвало да има ограничение за ползване. Според КНСБ Конституционният съд трябва да разтълкува този казус. В противен случай трябва да очакваме доста заведени дела за нанесени щети и не се знае как отделните съдилища ще решат спора, казва Христов. Затова синдикатите искат среща и с правителството, защото не са съгласни със становището на социалното министерство. Позицията на екипа на Тотю Младенов е, че новите текстове в кодекса важат за целия годишен отпуск през 2010 г.
  Мила Кисьова


  РЕАКЦИИ

  --------------------------------------------------------------------------------

  Може пък да се промени кодексът

  Димитър Бранков, зам.-председател на БСК
  Вярно е, че има проблем с ползването на годишния платен отпуск за 2010 г. Той е в датата на влизане в сила на измененията на Кодекса на труда - през август. От тази гледна точка текстът засяга само част от годишния платен отпуск. Без съмнение това води до различни тълкувания и ако няма легална опора, може би ще се наложи да се направят промени в законодателството. Ще разгледаме въпроса с нашите юристи, както и ще поискаме да се обсъди в комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според мен не може разпоредбите в кодекса да влизат в сила със задна дата и да засягат цялата отпуска.

  Липсата на график не е пречка

  Валентина Зартова, юрист от БТПП
  Липсата на съставен график за ползване на целия отпуск за 2010 г. през същата година не трябва да бъде пречка за това ползване. И по старите разпоредби работниците трябваше да планират ползването на цялата си отпуска през 2010 г. Преценката дали има или не основания за прехвърляне се прави не с изготвянето на графика, а към деня на подаването на молбата от работника за ползването на отпуска. Не споделяме становището, че отпускът за 2010 г. трябва да се разделя на две части.


  Линк

Назад