Назад

БТПП насърчава МСП в международни бизнес изложения


 • БТПП насърчава МСП в международни бизнес изложения   Подобряване на управлението и насърчаването на участия на български МСП в международни специализирани изложения, беше темата на срещата по инициатива на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с участието на национално представителните работодателски организации. 

  Кандидатите МСП за финансиране на участията в международни панаири, изложения и бизнесделегации трябва да бъдат информирани година, а по възможност и по-рано, за да могат да планират своите участия и то със стоки и продукти, които представят българската икономика. Според БТПП ролята на браншовите организации в този процес и нуждата той да стане по-прозрачен, ще позволи резултатите от международните участия за малките и средните предприятия да се получават в рамките на по-кратки срокове.   Изпълнителният директор на ИАНМСП Марияна Велкова информира, че има направено предложение за удължаване с 10 месеца на Програмата за организиране на участия в международни специализирани изложения.  В рамките на този проект се подпомага участието на МСП в 46 панаира и изложения в рамките на плановия период до 2013 година. Договорен бе по-активен обмен на информация между Изпълнителната Агенция и неправителствения сектор за постигане на по-добри резултати от участията на МСП в международни панаири, изложения и бизнесделегации.

  Линк

Назад