Назад

БТПП поддържа Виртуална Социална академия


  • БТПП поддържа Виртуална Социална академия
     Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, е активна повече от 14 месеца и вече има натрупан сериозен опит, като  предизвиква все по-голям интерес от страна на участниците в пазара на труда. Наличието на структурна и на младежка безработица в България през 2012-та, предполага едно сериозно движение на работната сила. В този смисъл виртуалната Социална академия се оказва мощен информационен и консултантски център за работодатели и работещи. Проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения все още се неглежират от обществото и за съжаление в тази неформална схема участват не само работодателите, а и наетите лица. Ето защо нашите усилия са насочени предимно към създаване на нагласа на нетърпимост към тези прояви от страна на  всички заинтересовани страни. Това сподели Беата Папазова, съветник по европейска интеграция и проекти, ръководител на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" по ОП Развитие на човешките ресурси.

    Папазова напомни, че пазарът на труда в България е част от трудовия пазар в Европа. Евросъюзът се изправя пред много проблеми при заетостта, поради две причини – глобализацията и застаряването на населението. Тези тенденции ще са актуални и след преодоляването на кризата. Затова всяка европейска държава трябва успоредно да разработва планове и мерки и в тази посока. Проекти като виртуалната Социална академия имат непреходен характер, защото постоянната потребност от повишаването на информираността и знанията за трудовите и осигурителните права ще бъдат винаги актуални.

    Ако погледнем статистиката, можем да открием, че икономиките, които процъфтяват, са в състояние да предложат нещо и на младите, и на по-възрастните хора, на мъжете и на жените. Трябва просто да знаеш кой е най-добър за определената работа и на кого трябва да се помогне, за да влезе или да се върне на пазара на труда. Сякаш свикнахме да чуваме: "промотирайте заетостта сред младите хора". В тази връзка напомняме и следната формула -- "бъдете сигурни, че по-възрастните ще останат активни по-дълго, защото скоро няма да можем да си позволим техните пенсии". Нека не забравяме, че 2012 г. в Европейския съюз е „Година на активното стареене и солидарност между поколенията”. Социалните реалности в застаряваща Европа вече доведоха да строеж на планове за работа през целия живот. Това ще означава в по-късни етапи от живота си заетите да имат повече ангажименти, свързани с експертиза и обмен на ноу-хау, отколкото например с голямо количество отработени часове.

    Линк

Назад