Назад

БТПП и Пекинският университет ще си партнират за подобряване на комуникацията между българския и китайския бизнес


 • БТПП и Пекинският университет ще си партнират за подобряване на комуникацията между българския и китайския бизнес


   
  Пекинският университет въвежда програма „Как да правим бизнес с Китай”. Програмата е разработена в началото на 2012 г. Това информира проф. Лю Фън от Пекинския университет, който посети БТПП и се срещна с Георги Стоев, зам.-председател и Васил Тодоров, гл. секретар на Палатата. Целта на програмата е популяризиране на възможностите за подобряване на комуникацията между българския и китайския бизнес.

  Проф. Лю представи програмата и посочи няколко причини за посещението му в България. На първо място, проучване на българската бизнес среда и представянето й по адекватен начин в Китай. На второ място, осигуряване на съдействие на български компании с интереси на китайския пазар.


  Г-н Стоев разясни, че БТПП е домакин на многобройни събития с фокус китайската икономика. Освен това палатата и нейните членове се радват на голям интерес от страна на различни бизнес организации от редица китайски провинции. Зам.-председателят на БТПП отбеляза, че капацитетът на българския бизнес и конкретно размера на производството не съвпада с очакванията на китайските партньори.


  Г-н Тодоров представи дейността на Палатата и сътрудничеството с Посолството на Китай в София и китайски бизнес организации.


  Бе договорено БТПП и Пекинският университет да си сътрудничат с цел обучение на китайски студенти и млади бизнесмени от Китай и България как да правят бизнес в съответната страна, както на теория, така и на практика.


  Проф. Лю даде първи насоки за българските фирми, желаещи да излязат на китайския пазар, като даде съвет: „Китай да се приема като съвкупност от провинции, с различен пазар, манталитет и интереси, а не като едно цяло”.

  Линк

Назад