Назад

БТПП предлага 1 млрд.евро в оперативна програма за иновациите


 • БТПП предлага 1 млрд.евро в оперативна програма за иновациите


   От работодателската организация предлагат намаляване собствените средства за съфинансиране на бенефициентите по ОП "Конкурентоспособност" на не повече от 10 на сто.


  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ предлага инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти да бъдат освобождавани от данъци. Това каза в интервю за БТА Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Според палатата България се нуждае от поне един милиард евро в отделна оперативна програма за наука и иновации през следващите седем години.

  От работодателската организация предлагат също да се намалят собствените средства за съфинансиране на бенефициентите на проектите по оперативна програма "Конкурентоспособност", които сега са от 20 до 50 на сто, на не повече от 10 на сто, поради тежките финансови проблеми на повечето от кандидатите. Според Йосиф Аврамов е необходимо да се направят практически стъпки за ускоряване на процедурите по оценка на европроектите. Една от възможностите е аутсорсване на тази дейност от страна на търговските банки.

  Според БТПП въвеждането на съдебен контрол върху актовете за спиране на ревизионни производства е мярка, която ще има изключително важно значение за постепенното ограничаване и в последна сметка елиминирането на произвола на приходната администрация при решаването кои производства да бъдат спрени и кои не.

  Крайно належащо е да се предвидят в проектобюджет 2013 достатъчно средства - поне 20 млн. лв. за Националния иновационен фонд, каза Йосиф Аврамов. По отношение на фонд "Научни изследвания" също следва да бъде завишена сумата за нормалното му функциониране в проектобюджета за следващата година, като тя следва да е поне 40 млн. лв.

  Линк

Назад