Назад

При иновации - без данъци


 • При иновации - без данъци


   Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ предлага инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти да бъдат освобождавани от данъци, каза в интервю за БТА Йосиф Аврамов, съпредседател Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Според палатата България се нуждае от поне един милиард евро в отделна оперативна програма за наука и иновации през следващите седем години.


  Друго предложение на работодателската организация е да се намалят собствените средства за съфинансиране на бенефициентите на проектите по оперативна  програма "Конкурентоспособност", които сега са от 20 до 50%, на не повече от 10%, поради тежките финансови проблеми на повечето от кандидатите. Според Йосиф Аврамов е необходимо да се направят практически стъпки за ускоряване на  процедурите по оценка на европроектите. Една от възможностите е аутсорсване на тази дейност от страна на търговските банки. Според БТПП въвеждането на съдебен контрол върху актовете за спиране на ревизионни производства е мярка, която ще има изключително важно значение за постепенното ограничаване и в последна сметка елиминирането на произвола на приходната администрация при решаването кои производства да бъдат спрени и кои не.

  Крайно належащо е да се предвидят в проектобюджет 2013 достатъчно средства - поне 20 млн.лв. за Националния иновационен фонд, каза Йосиф Аврамов. По отношение на фонд "Научни изследвания" също следва да бъде завишена сумата за нормалното му функциониране в проектобюджета за следващата година, като тя следва да е поне 40 млн.лв.
   

  Линк

Назад