Назад

Според проучване на Търговско-промишлената палата половината фирми не правят иновации


 • Според проучване на Търговско-промишлената палата половината фирми не правят иновации


   53 на сто фирмите не могат да си позволят модернизиране на производството си чрез научни разработки, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено през юли сред членове на браншовата организация в сферата на промишлеността, услугите и търговията с участието на компании и от Великотърновска област.

  18 % от дружествата считат, че иновациите са неприложими за техния бизнес, а всяка трета фирма заявява, че вече ползва разработки, които са собствено дело.
  Анализът на резултатите от проучването на Търговско-промишлената палата показва, че основна причина бизнесът да не търси научните среди за разработки е голямата административна тежест и огромните средства, които се искат като банкови гаранции или самоучастие при кандидатстването по проекти по ОП “Конкурентоспособност”.
  Близо една трета от фирмите посочват, че евентуално биха заделили не повече от 5 % от печалбата си за иновации с цел увеличение на конкурентоспособността и производителността. Само една фирма е заявила, че би се лишила от повече от половината от печалбата си, за да я инвестира в научна дейност. 64 на сто от фирмите, участвали в проучването на Търговско-промишлената палата, заявяват, че ако има данъчни облекчения и други стимулиращи мерки за внедряването на иновации, биха стимулирали научните разработки. Компаниите са по-склонни да си сътрудничат с университетите за стипендианти или да наемат на работа определени студенти, от колкото да работят по научни проекти.
  З. ХРИСТОВА

  Линк

Назад