Назад

Финансиранeто на иновациите трябва да се обвърже с работа за фирмите


 • Финансиранeто на иновациите трябва да се обвърже с работа за фирмите  <

   Водеща
  - Добър ден на Цветан Симеонов, Председател на БТПП. Какви цифри бихте добавили към тези, които споменах?
  Цветан Симеонов
  - Обезпокоителното е, че тези 53 % не използват иновации в своята ежедневна производствена дейност. Това е обезпокоителното.
  Водеща
  - Учудва ли ви това в крайна сметка, имайки предвид и кризата, в която се намираме и като, че ли нашите фирми никога не са имали традиция в това отношение или бъркам?
  Цветан Симеонов
  - Правилно отбелязвате, защото тенденцията (ние провеждаме това изследване с малки вариации във въпросите 2006, 2010, 2011 и тази година), но нито позициите на България-93то място в Световния индекс на глобалната конкурентноспособност измежду 139 държави се променя съществено, нито съществено се променя позицията на фирмите, които интервюираме, за да проучим тяхното отношение към въвеждането на иновации.
  Водеща
  - Т.е. този процент си стои от години?
  Цветан Симеонов
  - Стои приблизително същия. 1/5 от тях /от запитаните/ са с още по-странни позиции, 18% от тях считат, че иновациите въобще не са приложими в техния бизнес, а 2 % въобще не смятат за необходимо да внедряват научни разработки. Това прави 20% от запитаните фирми и един обезпокоителен процент, защото както казват младежите на техния език - просто ги прави фирмите „не в час“ и силно изложени на перспективата в близки години да изчезнат от пазара.
  Водеща
  -Вие сте ги питали и какъв процент от печалбата са склонни да отделят за инвестиции?
  Цветан Симеонов
   Това е много важно за нас да разберем как гледат на този въпрос, защото въпроса със приемането на Закона за иновациите в Народното събрание е доста наложителен. Затова виждаме, че най-голям процент от фирмите са готови /това е почти повече от  ¼ / да отделят от 5% до 10% от своята печалба, за да се заемат с иновации. Една съвсем малка част са много амбициозни и тези фирми вероятно ще успеят, говорим също за 20% от фирмите, които са готови да 50% отделят повече проценти от своята печалба. Това мисля, че е верният подход в условията на една изострена конкуренция. Недостатъците, в крайна сметка, ние се опитахме да изясним какви са причините за това състояние на нещата - са несигурността на икономическата среда, липсата на финансови ресурси – това са всичките проблеми, които ги има един инвеститор, всеки един търговец. 20% считат, че липсват квалифицирани кадри за иновационна дейност и също бавните административни процедури в програмата „Конкурентноспособност“, защото 10% от запитаните фирми са направили опит, но са се разочаровали от тези тежки процедури и на практика са се отказали да се ползват от тези европейски пари.
  Водеща
  -А отношенията с университетите, с БАН, дали пък от другата страна не са достатъчно активни?
  Цветан Симеонов
  -Има леко подобрение в процента, докато по-рано около първите издания на тази анкета имаше максимум 50% склонност да се работи с университетите. Тази последна анкета през месец юли показа 60% или 10% ръст на доверието в научните институции и тук мисля, че е време да кажем кои изводи се налагат от цялото усилие, което правим. Първо, няма вече никакво съмнение за нас, че държавата трябва да отдели повече средства от бюджета, за развитие на науката и иновациите. Втори извод, който не бива да се пропуска е, че трябва да се обвързва ползването на тези средства при сътрудничеството наука – бизнес и със задължително инвестиране /дали ще бъде 5% или 10% това е за ориентация на управляващите и трябва да го формулират в закона/, на тези средства самоучастието на фирмите нека го наречем, защото то ще осигури по-голяма настойчивост от тяхна страна за постигане на иновационните цели и след това за по-бързо внедряване на направените иновации. На края, но не на последно място – ВУЗ, научните институции, БАН трябва да бъдат повече финансирани, но това в повечето случаи също трябва да се обвърже с тяхната способност да работят по теми, които ще привлекат фирмите.
   Водеща
  -Да, защото няма никакъв смисъл. Финансира се повече науката, но фирмите като не искат да ползват целия този продукт, като нямат никаква връзка с БАН и с ВУЗ-овете, какъв е смисъла?
  Цветан Симеонов
  -Няма да е лошо, разбира се, и да има някакви стимули за това за фирмите, дали ще бъде освобождаване от данък печалба, който и без това не е голям – 10% върху печалбата за средствата инвестирани в такива иновационни проекти, успоредно със средства на учебни заведения или научните звена. За съжаление обаче, напоследък нещо се забавиха нещата с придвижването на проектозакона за иновациите и добре е, че вие обръщате внимание и задавате тези въпроси, за да могат компетентните институции, независимо от лятната ваканция, да раздвижат нещата по този закон, защото всяко едно отлагане е вредно за българската икономика.
  Водеща
  -Благодаря на Цветан Симеонов – Председател на БТПП – За изследването, за връзката между фирмите, БАН, университетите и въобще използването на иновации.

  Линк

Назад