Назад

БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации


 • БТПП: 53% от фирмите не инвестират в иновации   През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки, гласи прессъобщение от БТТП. Според резултатите малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.

  Мотив за извършване на проучването е затвърдяващата се неблагоприятната позиция на страната ни в международните класации по показателя "Иновации" (93-о място в "Индекс на глобалната конкурентоспособност 2011-2012" сред 139 държави и 92-о място в класацията "Най-добри страни за бизнес 2012" сред 134 държави). Износът, който бе водещ елемент за генериране на растеж, продължава да бъде представен основно от суровини и стоки с ниска добавена стойност. В този смисъл и при отчетеното забавяне през първите пет месеца на 2012 г. в темпа на експорта, един от факторите за постигане на икономически растеж може да бъде ускоряване на иновационната дейност на фирмите.
  Основният дял от фирмите, участващи в анкетата, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).
  Малко над половината от участващите в проучване фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това. Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо 1/3 (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.
  Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране при проектите по ОП "Конкурентоспособност", несигурността на икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за иновации.
  Членовете на БТПП считат, че водещи за повишаване на иновационната дейност на бизнеса в страната са промени в условията за финансиране на иновации по ОП "Конкурентоспособност", така че да станат привлекателни за бизнеса (според 67%), а и въвеждане на данъчни и други стимулиращи мерки (според 64%). Около 40% отбелязват, че е необходима по-голяма активност на научните среди и популяризиране на научните разработки, а над 1/3 - необходимост от по-добро управление на Национален иновационен фонд, Национален фонд "Научни изследвания" и засилване на публично-частното партньорство.

  Линк

Назад