Назад

Фирмите у нас не са иновативни заради липса на пари


 • Фирмите у нас не са иновативни заради липса на пари


   
  18:38 | 01.08.2012 | 63 прочитания 
  Повече от половината фирми в България не инвестират в иновативни производства, тъй като нямат пари, а достъпът до средствата по оперативната програма "Конкуретноспособност", която финансира модернизацията на предприятията е затруднен от бюрократични пречки. Това сочи допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено през юли сред компании, основната част от които са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията (18%).

  Малко над половината от участващите в проучването фирми (53%) отбелязват, че не използват иновации, като са посочили различни причини за това.

  Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост при осъществяване на дейността от внедряване на научни разработки. Близо една трета (27%) са фирмите, които използват вече иновации, като от тях най-много са внедрените собствени разработки.

  Най-голям дял сред причините за липса на иновации сред бизнеса са: административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. при проектите по ОП "Конкурентоспособност”, несигурността на икономическата среда и липсата на финансови ресурси. Последните две пречки намират проявление и в склонността на бизнеса за отделяне на средства за иновации.

  Най-голям е делът на фирмите (28%), които биха заделили до 5% от печалбата си за тази дейност. Една пета от анкетираните компании са проявили склонност да инвестират в иновации до 10% от печалбата си. 19% от членовете на БТПП биха отделили 20 процента от печалбата си, а 18 на сто – дори половината. Едва пет на сто от фирмите биха дали повече от половината си печалба в обновяване, а 9% не са склонни да инвестират своите пари в иновации.

  На сътрудничество с научни институти и университети са съгласни част от фирмите, но само при наемането на най-талантливите студенти или вземането им на стаж.

  Линк

Назад