Назад

69,45 % не одобряват прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията


 • 69,45 % не одобряват прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията


   
  Само 30,55 % одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма в Пловдив и Агенциата по рибарство и аквакултури в Бургас. По-голямата част - 69,45 % не одобряват предложеното прехвърляне, сочи експресно анкетно проучване на Българската търговско промишлена палата (БТПП), проведено от 25 до 26.07.2012г. сред членовете на бизнес организацията. 12.8 % от тези, които одобряват прехвърлянето, поддържат идеята, че услугите ще се доближат до крайния клиент, 10,25 % считат, че ще се подобри заетостта в региона и едва 5%са на мнение, че ще се подобри обслужването.
   

  43,6 % от хората, които не одобряват прехвърлането, смятат, че ще има допълнителни разходи за държавния бюджет. Други 41,1 % поддържат аргумента, че ще се наруши синхрона в работата на администрациите. 38,5 % от недоволните от правителственото решение твърдят, че ще има спад в капацитета на администрацията заради промени в екипите, а 30,7 % - че обслужването ще се влоши.
   Като цяло от всичките отговори обаче е видно, че е необходимо въвеждане на обслужване по електронен път. Болшинството от анкетираните смятат, че ще е по-добре ако повече средства се пренасочат за по-добро обслужване и за нови митнически бюра. Така, според тях, услугата ще се доближи до клиента.
   

  От БТТП твърдят, че още не е направена оценка на ползите и на разходите или на въздействието и е непростимо това да става във време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може би ще приеме идеята, прогнозират от палатата.
   

  Някои от участниците в дискусията за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията, казват, повечето фирми са с регистрация в София и ако преструктурирането на администрацията стане, това ще доведе до затруднения за бизнеса. „За да се прехвърли управлението на тези институции трябва да се провери, каква част от документацията се изпраща към институциите лично на хартия и се чака резолюция от въпросните институции. Премествайки управлението на институциите мислим, че резолюциите на писмата ще закъсняват, а също така решаването на проблемите няма да бъде толкова бързо“, цитират мнение на участник в анкетата на БТТП.

  Линк

Назад