Назад

Членове на БТПП против прехвърлянето на администрацията


 • Членове на БТПП против прехвърлянето на администрацията


  По повод предстоящото обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе експресно анкетно проучване сред членовете си. Едва 30.55 % одобряват прехвърлянето на Агенция „Митници” в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургас. По-голямата част – 69.45 %  не одобряват предложеното прехвърляне.
  Тези, които одобряват прехвърлянето,  подържат идеята, че:
  •          услугите ще се доближат до крайния клиент ( 12.8 %),
  •          ще се подобри заетостта в региона ( 10,25 %),
  •          и ще се подобри обслужването ( 5 %).
   
  Тези, които не одобряват прехвърлянето, акцентират върху следните аргументи:
  •          ще има допълнителни разходи за държавния бюджет - 43,6 %
  •          ще има нарушен синхрон в работата на администрациите – 41,1 %
  •          ще има спад в капацитета поради промени в екипите – 38,5 %
  •          ще се влоши обслужването – 30, 7 %
  Като цяло от всичките отговори обаче е видно:
  1.         Че е необходимо въвеждане на обслужване по електронен път;
  2.         По-добре ако има средства да се пренасочат за по-добро обслужване и за нови митнически бюра за доближаване на услугата до клиента;
  3.         Още не е направена оценка на ползите и на разходите или на въздействието. Непростимо е това да става в наше време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може и ще приемат идеята.
   
  Цитати от някои от мненията:
  -Ще се създадат сложни, чисто човешки проблеми свързани с нарушаване на семейният и обществен статут на служителите на митниците, работещи в столицата, принудени по същество да се изселят в провинцията, за да запазят работата си. 
  -На този етап не е изведено обосновано финансово обяснение каква би била ползата от такава промяна ? Колко ще струва да се направи тя и кога се очаква възвращаемост ? За да се извърши подобна промяна тя следва да е много добре обяснена на гражданите, трябва да е изключително обоснована и с ясни цели. Не считам, че към момента са спазени тези важни критерии.
  -Не сме чували тези Агенции да имат онлайн обслужване и с оглед,че голяма част от бизнеса е ситуиран в София – как точно ще става обслужването.
  -Много се изговори за електронно правителство; много е желателно да се работи в тази насока, както и в синхронизиране на цялостната работа на администрацията, вместо в губене на време за физическо пътуване до определена географска точка за справка.
  -Повечето фирми са с регистрация в София и управление в София, което ще затрудни комуникацията с тези държавни институции и ще доведе до затруднение в бизнеса. За да се прехвърли управлението на тези институции трябва да се провери, каква част от документацията се изпраща към институциите лично на хартия и се чака резолюция от въпросните институции. Премествайки управлението на институциите мислим, че резолюциите на писмата ще закъсняват, а също така решаването на проблемите няма да бъде толкова бързо.

  Линк

Назад