Назад

Какво мисли бизнесът за прехвърлянето на административни служби от столицата в провинцията


 • Какво мисли бизнесът за прехвърлянето на административни служби от столицата в провинцията


   Във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията, БТПП проведе експресно анкетно проучване на 25-26.07.2012г. сред членовете във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията.
  • Само 30,55 % одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургас;
  • По-голямата част – 69,45 % не одобряват предложеното прехвърляне.
  Тези, които одобряват прехвърлянето, поддържат идеята, че:
  • услугите ще се доближат до крайния клиент ( 12.8 %),
  • ще се подобри заетостта в региона ( 10,25 %),
  • и ще се подобри обслужването ( 5 %)

  Тези, които не одобряват прехвърлането, акцентират върху следните аргументи: 
  • ще има допълнителни разходи за държавния бюджет – 43,6 %
  • ще има нарушен синхрон в работата на администрациите – 41,1 %
  • ще има спад в капацитета поради промени в екипите – 38,5 %
  • ще се влоши обслужването – 30, 7 %
  Като цяло от всичките отговори обаче е видно:
  • Че е необходимо въвеждане на обслужване по електронен път;
  • По-добре ако има средства да се пренасочат за по-добро обслужване и за нови митнически бюра за доближаване на услугата до клиента;
  • Още не е направена оценка на ползите и на разходите или на въздействието. Непростимо е това да става в наше време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може и ще приемат идеята.
  Цитати от някои от мненията:
  • Ще се създадат сложни, чисто човешки проблеми свързани с нарушаване на семейният и обществен статут на служителите на митниците,работещи в столицата,принудени по същество да се изселят в провинцията,за да запазят работатa cи
  • На този етап не е изведено обосновано финансово обяснение каква би била ползата от такава промяна ? Колко ще струва да се направи тя и кога се очаква възвращаемост ? За да се извърши подобна промяна тя следва да е много добре обяснена на гражданите, трябва да е изключително обоснована и с ясни цели. Не считам, че към момента са спазени тези важни критерии.
  • Не сме чували тези Агенции да имат онлайн обслужване и с оглед,че голяма част от бизнеса е ситуиран в София – как точно ще става обслужването.
  • Много се изговори за електронно правителство; много е желателно да се работи в тази насока, както и в синхронизиране на цялостната работа на администрацията, вместо в губене на време за физическо пътуване до определена географска точка за справка.
  • Повечето фирми са с регистрация в София и управление в София, което ще затрудни комуникацията с тези държавни институции и ще доведе до затруднение в бизнеса. За да се прехвърли управлението на тези институции трябва да се провери, каква част от документацията се изпраща към институциите лично на хартия и се чака резолюция от въпросните институции. Премествайки управлението на институциите мислим, че резолюциите на писмата ще закъсняват, а също така решаването на проблемите няма да бъде толкова бързо

  Линк

Назад