Назад

Агенция иска да взима такси от фирмите за консултации, алармира бизнесът


 • Агенция иска да взима такси от фирмите за консултации, алармира бизнесът   Законопроект вменява на Агенцията за малки и средни предприятия да предоставя платени консултации на бизнеса и да конкурира нелоялно частните консултантски компании, се казва в становищата по проекта на Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 

  Вече 14 години агенцията получава бюджетно финансиране и с превръщането й в консултиращ обект ще конкурира многото консултантски фирми, включително и малките, а цените, по които ще го прави, ще регулират ненужно ценообразуването на този пазар, се казва в становището на БСК. 
  Според двете бизнес сдружения агенцията не може да се превръща в индивидуален консултант на конкретни предприятия и да взима такси за тази си дейност.
  Възможно е агенцията да осъществява консултации, проучвания и услуги, но там, където останалите консултантски фирми не могат да се реализират – в общите за конкуриращите се предприятия проблемни сфери, според БСК. Камарата дава за пример информационното обслужване и пазарните проучвания  за бизнессъюзи, секторни или регионални камари и сдружения, клъстери. Резултатите от тази дейност – доклади, информации, прогнози и пр., трябва да имат публичен характер, да са достъпни за всички малки компании от съответния сектор, предлага БСК.  
  В становището на БТПП се напомня, че има тълкуване на Конституционния съд, според което "при упражняване на частна собственост всички правни субекти са равнопоставени, като изискването се отнася не само за гражданите и юридическите лица, а и за държавата и общините".
  БТПП предлага агенцията да възлага с договор изпълнението на услуги на бизнес организации, които разполагат с необходимия капацитет и доказали своите качества, разбира си при условията на обществени поръчки.

  Линк

Назад