Назад

Бизнесът нападна изпълнителна агенция за въвеждане на платени услуги


 • Бизнесът нападна изпълнителна агенция за въвеждане на платени услуги


   Събиране на такси за услуги като информационно обслужване, извършване на пазарни, маркетингови и други бизнес проучвания. Това предвижда законопроект на Агенцията за малки и средни предприятия (ИАНСМП) към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), който дефакто ще й позволи да се предоставят платени консултации на бизнеса.  Проектът за промяна в Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), публикуван днес, веднага е разкритиккуван от страна на бизнеса. „Не е резонно в ЗМСП да залегне текст за предоставяне на бизнес услуги от държавна структура“ - се казва в становището на Българска търговско-промишлена палата (БТПП). „Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор“ - обяснява председателят на БТПП Цветан Симеонов (на първата снимка).

  Бизнес сдружението предлага агенцията да възлага предвидените в законопроекта услуги чрез договор за възлагане (аутсорсване), като също извършва контрол на качеството на предоставените от външните изпълнители услуги.


  „Считаме че изпълнителната агенция не може да се превръща в консултиращ субект, конкуриращ многото консултантски фирми“, се казва в официалното становище на Българската стопанска камара (БСК). Освен това с наличното на вече близо 14 години бюджетно финансиране, има опасност Агенцията да се превърне в неравнопоставен конкурент на частния бизнес. А таксите, регламентирани със закон, да станат «ненужен еталон» на цените на пазара на консултантски услуги.


  Агенцията не може да се превръща в индивидуален консултант на отделни конкретни предприятия и още повече да взима такси за тази си дейност, считат още от БСК. Възможно е агенцията да «осъществява консултации», проучвания и услуги, но там, където останалите консултантски фирми просто не могат да се реализират.

  Според експертите на стопанската камара резултатите от тази дейност – доклади, информации, прогнози и др., трябва да имат публичен характер и следователно не трябва да бъдат получавани срещу такси. Таксата пък трябва да покрива само разходите за носителя на информация – предлагат от стопанската камара.

  В заключение двете бизнес организации апелират правителството на ГЕРБ да не създава чрез подобни законопроекти «условия за нелоялна конкуренция» и да не нарушава «принципите на пазарната икономика».

  Линк

Назад