Назад

Половината компании залагат ръст на продажбите догодина


 • Половината компании залагат ръст на продажбите догодина

  Над половината от предприемачите в България очакват ръст на продажбите през 2011 г., като той ще се дължи основно на по-добрия износ, показва проучването на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Оптимистите сред анкетираните са 53% при 45% в миналогодишното проучване. Делът на прогнозиращите спад компании намалява до 10.8% при 31% през миналата година. Според 36% от анкетираните фирми обемът на продажбите им ще се запази на нивата от 2009 г.

  ОптимизъмОт търговско-промишлената палата обаче не приемат тези очаквания като повод за категоричен оптимизъм. "Бизнесът в България е оптимистично настроен за развитието на икономиката, но прогнозите се сбъдват само за част от компаниите. Миналата година например подобрение очакваха 47.3% от фирмите, а когато тази година ги попитахме дали прогнозите им са се сбъднали, само 12.7% отговориха положително", обясни Олга Чугунска, експерт в БТПП. Тя очаква подобен резултат и през 2011 г. Проучванията в международен план обаче показват преобладаващо оптимистични нагласи и в други европейски държави. Изключение прави само Гърция, където повечето компании са песимисти за увеличаване на продажбите си през предстоящите месеци. Като цяло обаче във Великобритания, Румъния и Унгария преобладават настроенията за ръст на износа и не толкова силно вътрешно потребление.

  Инвестиции
  На фона на оптимистичните си очаквания за бизнес климата през следващата година предприемачите в България са сравнително консервативни по отношение на планираните инвестиции. Като цяло страната ни попада в челните редици на класацията за общо подобряване на бизнес средата, като предприемачите, които са отговорили положително, са 53.4%. Делът на отрицателно настроените намалява от 26.5% през миналата година до 18.7%.По отношение на очакваните инвестиции оптимистите сред предприемачите в България превишават отрицателно настроените с 21.3%. Прогнози за ръст обаче правят само 37.2% от анкетираните при 38.2% през миналата година. Според председателя на БТПП Цветан Симеонов обаче този показател трябва да се тълкува в контекста на други страни. "В случая трябва да се анализират нагласите в държавите, които инвестират най-много в България", обясни той. Като положителни за нашата страна Симеонов определи оптимистичните настроения в Германия тази година, където през миналата повечето предприемачи са заявили, че няма да увеличат вложенията си. Също и тези в Турция и Италия, където очакванията са за повече инвестиции догодина в сравнение с очакванията за 2010 г.


  Линк

Назад