Назад

Гласуваха директивата за енергийната ефективност


 • Гласуваха директивата за енергийната ефективност

   
  Като приветства Директивата за енергийната ефективност гласувана от Комитета за промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент, Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати „Европалати” подчерта, че тя е само първата стъпка от един дълъг и труден процес и призова страните-членки да се уверят, че прилагат законодателството като вземат предвид малките и средни предприятия.
   
  БТПП се присъединява към тази позиция с постоянните си становища по въпросите на енергийната ефективност и конкурентоспособността на МСП.
   
  Според проучване на Европалати проведено сред над 2000 малки и средни предприятия от 12 страни, е необходимо да се предприемат редица мерки, за да се извлече полза от огромния потенциал за енергийна ефективност на по-малките предприятия. Сред тях са основна информация за евтини или безплатни мерки за енергийна ефективност, подобрения в измерването на потреблението на енергия и оказване на финансова помощ за дългосрочни инвестиции.
   
  Генералният секретар на Европалати Арналдо Абруцини каза: „Тази директива предоставя солидна законова основа за подобряване на енергийната ефективност в целия Европейски съюз. Директивата, обаче, ще изпълни предназначението си и ще донесе ползи както от гледна точка на постигане на климатичните цели на ЕС, така и за конкурентоспособността, само ако се предоставят подходящите инструменти на МСП за повишаване на тяхната енергийна ефективност.”
   
  ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.
   

Назад