Назад

Номинираха Анри Малос за нов председателски мандат


  • Номинираха Анри Малос за нов председателски мандат


      
    Анри Малос, представител на Търговско-промишлената палата на Франция, бе номиниран за председател на Европейския икономически и социален комитет. На провелите се днес предварителни избори кандидатурата на Малос получи 65 гласа «за”, срещу 35 «против” и двама «въздържали се”. Анри Малос досега беше председател на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет и получи мнозинство пред представителя на Бизнесюръп г-н Филип де Бук. Досегашният заместник-председател на ЕИСК г-н Ятсек Кравчик от Полша бе номиниран за председател на групата Работодатели на комитета. Изборът ще бъде приключен на Пленарната сесия вдруги ден. ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Създаден е за да предоставя експертно мнение на основните институции на ЕС (Европейска комисия, Европейския съвет, Европейски парламент). Това се прави чрез приемане на «становища“ по предложения за законодателство на ЕС и на «становища по собствена инициатива“ по въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Една от основните задачи е осигуряване мост между институциите на ЕС и «организираното гражданско общество“. ЕИСК помага за укрепването на ролята на организациите на гражданското общество като участваме в «структуриран диалог“ с тези групи в държавите-членки на ЕС и в други страни по света. Членовете на ЕИСК представляват широк кръг от икономически, социални и културни интереси в родните си страни. В работата си те се разделят на три групи: «Работодатели“, «Синдикати“ и «Други интереси“ (т.е. земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейни организации, НПО, и др.) Те осигуряват моста между ЕС и организациите на гражданското общество в държавите-членки.
Назад