Назад

Номинираха Анри Малос за нов председателски мандат


 • Номинираха Анри Малос за нов председателски мандат


   
  Анри Малос, представител на Търговско-промишлената палата на Франция, бе номиниран за  председател на Европейския икономически и социален комитет. На провелите се днес предварителни избори кандидатурата на Малос получи 65 гласа „за”, срещу 35 „против” и двама „въздържали се”.


  Анри Малос досега беше председател на Групата на работодателите на Европейския  икономически и социален комитет и получи мнозинство пред представителя на Бизнесюръп г-н Филип де Бук.


  Досегашният заместник-председател на ЕИСК г-н Ятсек Кравчик от Полша бе номиниран за председател на групата Работодатели на комитета. Изборът ще бъде приключен на Пленарната сесия вдруги ден.


  ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Създаден е за да предоставя експертно мнение на основните институции на ЕС (Европейска комисия, Европейския съвет, Европейски парламент). Това се прави чрез приемане на „становища“ по предложения за законодателство на ЕС и на „становища по собствена инициатива“ по въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Една от основните  задачи е осигуряване мост между институциите на ЕС и „организираното гражданско общество“.  ЕИСК помага за укрепването на ролята на организациите на гражданското общество като участваме в „структуриран диалог“ с тези групи в държавите-членки на ЕС и в други страни по света.


  Членовете на ЕИСК представляват широк кръг от икономически, социални и културни интереси в родните си страни. В работата си те се разделят на три групи: „Работодатели“, „Синдикати“ и „Други интереси“ (т.е. земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейни организации, НПО, и др.) Те осигуряват моста между ЕС и организациите на гражданското общество в държавите-членки.

  Линк

Назад