Назад

Обявиха годишните награди на БТПП


 • ОБЯВИХА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА БТПП


  Линк

 • Обявиха годишните награди на БТПП

  София /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ представи официално своите годишни награди. Сред наградените са фирми, регионална палата, браншова организация, дипломати и журналисти.

  Ето и списъкът на наградените.

  Екопласт файбър АД е отличена на първо място в категорията „ТОП 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2009/2008".

  Лема трейдинг ЕООД е отличена на първо място в категорията „ТОП 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2009 г."

  София Принцес хотел АД печели първото място в категорията „ТОП 100 фирми, класирани по максималната величина на печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2009 г.".

  Национално сдружение Недвижими имоти е отличено на първо място в категорията „Браншова организация" за принос при постигане на целите и задачите на БТПП.

  Бургаска търговско промишлена палата е на първо място в категорията „Регионална търговско промишлена палата /камара/ в системата на БТПП" за принос при постигане целите и задачите на БТПП.

  Н. Пр. г-н Томас Фелер, извънреден и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария в Република България е отличен за изключителния му принос за развитие на двустранните икономически отношения, активиране дейността на българо-швейцарската търговска камара и във връзцка с приключване на мандата.

  Лу Юнмин, търговски съветник към посолството на Китайската народна република у нас е отличен за изключителния му принос за активиране на икономическото сътрудничество между двете страни.

  От медиите са отличени вестник „Труд" и персонално Мила Кисьова, журналист от вестник „Пари".

  VEGA DZZD е отличена на първо място в категорията „25 фирми с приходи от продажби през 2008 г. до 3900 хил. лв. класирани по изменеието на приходите от продажби".

  В категория „ТОП 10Х6 - фирми с печалба и максимални приходи от продажби за 2009 г. /в хил. лв./ в националните райони за планиране" отличени на първо място по райони са:

   

  Северозападен район - АЕЦ „Козлодей" ЕАД

  Северен-централен район - Амилум България ЕАД

  Североизточен район - Е.ОН България Продажби АД

  Югозападен район - Лукойл България ЕООД

  Южен централен район - Либхер Хаусгерете Марица ЕООД

  Югоизточен район - ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

   

  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ за дванадесети път подготви класацията ТОП 100 за водещите фирми в българската икономика. Тя отразява публично обявените данни от счетоводните отчети на фирмите и е базирана само на обективни цифри, подчертават от БТПП.

  Използваните в класацията ТОП 100 критерии са класически и следват световните стандарти.

  БТПП представя информацията за тези фирми пред чуждестранните си партньори и потенциални инвеститори, в това число Световни търговски центрове, над 2000 търговско-промишлени палати в Европа, чуждестранни мисии, както и по време на международни форуми с участието на България


  Линк

Назад