Назад

За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори


 • За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори


   

  Водеща Диана Янкулова

  И като сме заговорили за Конституционния съд, който оправя грешките на депутатите систематично, на седмица поне по едно решение излиза в подобен дух да дадем думата и на председателя на БТПП. С голямо облекчение разговаряхме преди време г-н Симеонов за това, че текстовете от Кодекса на труда, които върна Конституционния съд и условията за легитимност на социалните партньори бяха коригирани в полза на най-старата работодателска организация, каквато представлява БТПП. Оказва се обаче, че има начин това решение да не бъде приведено поне към момента в действие. Разбирам го от едно ваше писмо „разтревожено“ до министър Симеон Дянков – председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

  Цветан Симеонов

  -Наистина бих казал, че демокрацията в България показа, че съществува, макар и на най-висок ранг стигнахме до Конституционния съд. Той доказа, че признанието за България като демократична държава е основателно. Победата в случая не е само за Търговска палата, победата е за България, защото това решение запази авторитета на България като държава, в която свободата на сдружаване, поета като задължение с много конвенции, с Конституцията на страната, все пак има начин да бъде наложена и да бъде спазвана.

  Водеща Диана Янкулова

  -Как едно решение излиза от кориците на делото в Конституционния съд и се превръща в практика. Чухме как стои въпроса с бюджета на здравната каса, прехвърлен към бюджета на Министерството на здравеопазването. Но когато става дума за правила и за критерии много трудно можеш да спреш изтичането на парите от една сметка в друга. В момента се провежда процедурата за обявяване на легитимните работодателски организации и тя тече от времето, когато правилата бяха различни и неотменени от Конституционния съд. Сега вие как може да се внедрите в този процес или е фатално късно?

  Цветан Симеонов

  - Не става дума въобще за внедряване. Първо, междувременно докато решението се подготвяше в Конституционния съд и се търсеше най-точния начин за запазване авторитета на България и на конституционните принципи в нашата страна, трябваше и съществуваше задължение за Министерски съвет или по-скоро за председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество, да спре процедурата по легитимиране, защото, когато един акт (има такава практика сега не е необходимо да утежняваме разговора с членове, алинеи и нормативни актове, но има трайно установена практика), която предвижда щом един акт е оспорен и вече е започнало дело в Конституционния съд, неговото действие да бъде спряно. Това трябваше да стане на втория ден след обявяване – (на 07.02 се обяви процедурата, на 09.02 беше) решението на Конституционния съд да поеме делото, да го приеме за разглеждане, което е сигнал и трябваше да бъде спряно, но не беше направено.

  Водеща Диана Янкулова

  -А сега направено ли е, когато на 19.06 излезе окончателното решение?

  Цветан Симеонов

  -Ние обърнахме внимание, разбира се, не още през Февруари месец, но на г-н Дянков и на Министерски съвет, че трябва да бъде спряно действието на тази наредба преди още излизане на решението на Конституционния съд. Но не зная дали в Министерството на труда няма достатъчно юристи, дали не се доверяват на техните мнения, но много неща щяхме да си спестим и говорим за не малък разход. Ако ние в продължение на една година, вместо да се занимаваме с доказване кой крив и кой прав, беше дадено малко повече доверие на експертизата на БТПП и на юристите при нея, беше дадено доверие на експертизата на Международната организация на работодателите.

  Водеща Диана Янкулова

  -Толкова дипломатично се изразявате, искате ли да бъдем малко по-конкретни?

  Цветан Симеонов

  -Получи се писмо още миналата година по това време от Международната организация на работодателите до премиера, в което се казва, че пътят, по който се върви, в смисъл ограничаване свободата на сдружаване, не е точен и това нещо няма да издържи. Получихме и представихме подобно писмо от Асоциацията на Европейските палати .

  Водеща Диана Янкулова

  Аз веднага ще ви попитам защо? Защото може би на масата за преговори в тристанния съвет трябваше да останат „удобни“ работодателски организации.

  Цветан Симеонов

  - Трудно ми е да кажа, по-скоро вероятно са поети някакви ангажименти. Но аз не обичам да препускам с обърната назад глава, затова и ние написахме писмото, което вие споменахте до Министър-председателя, до председателя на Тристранния съвет, излагайки вътре професионално какво трябва да се направи

  Водеща Диана Янкулова

  - Молите ги да спазват закона и им предлагате даже решение в случай, че са много заети и нямат как да си направят собствено проучване.

  Цветан Симеонов

  - Няма как една наредба, издадена въз основа на отменени разпоредби от по-висок ранг да продължи да действа. Това просто е отново халосване на сили, отново нямаме доверие на юристите. Защо трябва да поставяме под въпрос от правна гледна точка, даже и да се класират сега някакви работодателски организации ( тука правя уговорката, че за БТПП това не е никакъв проблем), и да отворим възможността множество други организации да оспорват тази легитимация защото ние отново доказахме, че сме най-голямата организация.

  Водеща Диана Янкулова

  -Аз съм си извадила статистиката 52 000 члена като работодателски организации. 650 000 работници-служители имат тези предприятия и фирми. Колко годишна е историята на Палатата?

  Цветан Симеонов

  - Това беше старата статистика, в новото – малко повече дадохме 21 000 фирми дадохме в НОИ за проверка, като членове и по тях бяха доказани над 650 000 работници, така че не е в това проблема. Проблемът е, че и другите организации, които биха се класирали по един дефектен акт, какъвто е наредба създадена...

  Водеща Диана Янкулова

  Да няма да си тежат на мястото и няма да могат да си вършат работата.

  Цветан Симеонов

  - Всеки един, става дума за всички, които биха се класирали при новите правила, говорим за по-ниските прагове и прочие, ще бъдат в правото си пред административния съд да атакуват всяко едно решение за класиране, на която и да било организация включително и това за БТПП. Ние не бихме желали да бъдем атакувани, при условие, че може да се работи в една спокойна атмосфера, няма да се забележи как ще минат 3-4 месеца, до края на годината. Изобщо има начин това да стане с актуализиране и превеждане на наредбата за преброяване, (нека така да я наречем работно, наредба за преброяване), да бъде съобразена с новите членове на Кодекса на труда.

  Водеща Диана Янкулова

  - Предлагате възможно най-приемливата формула на правителството да продължи реално да работи с работодателските организации в режим на решаване на проблемите в Тристранния съвет, защото вие споменахте, че времето бързо тече а и идват за дискусия много важни въпроси. Те са свързани не само с цената на тока, което най ни боли тези дни, а и с икономическото развитие, със защитата на правата и на бизнеса и на работниците, пък и бюджет трябва да се обсъжда навреме, а не в 99та минута преди Коледа.

  Цветан Симеонов

  - А ние междувременно декларирахме в това писмо, че искаме с още по-голяма енергия да работим в полза на българската икономика, даже и ако някой оспори, че сега съществува Национален съвет за Тристранно сътрудничество, няма никакви пречки да се събираме в неформален вид. За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори няма значение по каква форма достига до тях.

  Водеща Диана Янкулова

  - Благодаря, с едно напомняне на премиера Борисов и на вицепремиера Симеон Дянков за това как може по-ефективно да работи Националния съвет за тристранно сътрудничество след решението на Конституционния съд 


  Линк

Назад