Назад

БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми


 • БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми


   

  БТПП участва в обсъждане на резултатите от обявените процедури по оперативните програми

  /КРОСС/ Председателят на БТПП Цветан Симеонов и експерти от Палатата участваха в проведената днес в Министерски съвет дискусия по публичното представяне на резултатите от оценката на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по седемте оперативни програми. Системата от седем оперативни програми и съпътстващите ги процедури, съфинансирани със средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България, е успешна и води до положителни резултати като покрива нуждите на страната в приоритетни области. Това стана ясно по време на публично представяне на резултатите от извършена външна оценка на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за програмен период 2007-2013 г.

  Анализът беше представен от г-н Михалис Никитаридис, ръководител на екипа, изготвил оценката, в присъствието на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Министър Томислав Дончев очерта необходимостта през следващия програмен период фокусът на усилията да не бъде само върху степента на усвояването на еврофондовете, а и върху резултатите от това усвояване, а също и доколко тези усвоени средства са допринесли за постигането на набелязаните цели и дали са били правилно насочени.
  Министър Московски накратко представи напредъка по ОП Транспорт" през последните две години.


  Министър Дончев оцени работата по европрограмите с "добър", като подчерта, че оценката се подобрява, но все още има много работа. Той отбеляза необходимостта от намаляване на административната тежест при усвояването на средствата и получи подкрепата на аудиторията. В редица становища на Палатата това е било и продължава да бъде едно от основните нейни предложения с цел оптимизиране на процеса на усвояване на средствата от ЕС.

  Линк

Назад