Назад

Среща на Евроклуба при БТПП за началото на първото председателство на ЕС от Кипър


 • Среща на Евроклуба при БТПП за началото на първото председателство на ЕС от Кипър


   Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри традиционната среща на Евроклуба при БТПП за началото на председателството на ЕС от Република Кипър. Той напомни, че процесът на икономически трудности ще бъде за ЕС една полезна проверка, един полезен преглед на цялостната рамка, в която се движи Съюза. Надяваме се да се вземат добрите, важните решения, за да стане ЕС по-малко бюрократизиран и много повече привлекателен за инвестиции, за бизнесмените, за предприемачите, допълни Симеонов.
  Той констатира, че Кипър поема председателството в един труден период, но ние сме убедени, че ЕС под председателството на Кипър в никакъв случай няма да губят време, за могат да се предприемат мерки за възстановяване на доверието в икономиката, увеличаване на инвестициите в растежа и изграждане на по-силен съюз.

  Председателят на Евроклуба при БТПП Ингрид Шикова отбеляза традицията на Клуба да бъде изпращано и отчитано всяко завършващо председателство и да бъде посрещано всяка започващо, в случая - Кипърското председателство. „Правим това от много дълго време, но едва ли е имало период в европейската интеграция, когато с толкова надежди се очаква всяко ново председателство и всеки нов европейски съвет. Надежди, които са свързани с излизане от икономическата криза, с увеличаване на растежа, с решаване на въпросите по европейския.бюджет, надежда за повече солидарност, надежда за доверие и надежда за бъдещето на целия ЕС. Мисля че всички ще се съгласят, че кризата все още не е преодоляна и тук говоря не само за нейните икономически измерения, говоря за кризата на доверие” - каза Шикова.

  Европейският съюз е такъв, какъвто е заради великите и смелите си идеи. Самата идея за Съюза, идеята Шенген, идеята за еврото - това са велики и дори авантюристични, дори прекалено смели идеи – каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Това, от което имаме нужда днес, е освен да овладяваме дефицитите, там където ги има, и да свием изобщо дефицита на идеи.
  Имаме нужда от нови идеи.

  В заключение, председателят на БТПП Симеонов, отправи благодарности към членовете на Евроклуба и към посланика на Дания Н.Пр. Коре Янсон, затова че представи постигнатите резултати на завършилото Датско председателство. Няма друг форум, освен срещите на Евроклуба, пред който да се отчита и всяко завършило председателство. Това ние от БТПП смятаме за една хубава традиция. Благодаря и на посланика на Кипър Н.Пр. Ставрос Амвросиу, който представи приоритетите на своята страна.

  Към една по-добра Европа, Кипърското председателство си постави четири основни приоритета:
  1. Европа, по-ефективна и устойчива Цел на този приоритет е предприемането на ефективни политики, водещи към по-ефективно управление, което да се изправи срещу несигурността и нестабилността, предизвикани от кризата. Преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. ще са основен приоритет на Кипърското председателство.
  2. Европа, с по-ефективна икономика, основана на растежа.
  Председателството ще работи за една нова усилена рамка на икономическо управление и за повишаване на бюджетната дисциплина, с цел да се осигури фискална стабилност.
  3. Европа, свързана с нейните граждани със солидарност и социално сближаване. Имайки предвид покачващата се безработица сред младите хора в Съюза, Кипърското председателство ще се стреми да приближи Европа по-близо до нейните граждани, като акцентира върху младежката заетост. Една от основните цели на председателството до края на 2012 г. ще бъде създаването на Общата европейска система за убежище, фокусирайки се върху подобряване на сътрудничеството между държавите-членки за защита на правата на нуждаещите се от международна закрила.
  4. Европа в света и по-близо до съседите си
  Ще се даде тежест на южното направление на Европейската политика на добросъседство, за да се задълбочат отношенията със средиземноморските партньори, осигурявайки плурализъм и многостранни отношения и за да се насърчат множество комуникационни канали във всички обществени сфери.
  Председателството ще насърчи всички процеси по разширяване. Особено значение ще се даде на сигурността на хранителните доставки.

  Растежът може да се насърчи и чрез усилена външнотърговска политика на Европейския съюз и Кипърското председателство ще работи в тази посока.
  Специален гост на събитието от страна на УниКредит Булбанк беше Микеле Амадеи, директор ''Корпоративно, частно и инвестиционно банкиране'', който направи презентация на тема: „Енергийна ефективност и европейско финансиране“.
  В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите и др.

  УниКредит Булбанк е ексклузивен партньор на събитието и на Клуба. 

  Линк

Назад