Назад

Кръгла маса дискутира въвеждане на Единен системен интегратор в България


 • Кръгла маса дискутира въвеждане на Единен системен интегратор в България


   В София се проведе кръгла маса, на която държавната фирма, предмет на дългогодишни раздори в ИТ сектора у нас - Информационно Обслужване, постави за обсъждане пред представителите на водещите бизнес и ИКТ организации международния опит при въвеждането на единен системен интегратор (ЕСИ). Те бяха запознати с опита на Австрия от въвеждането на компания, която да отговаря за реализиранетo на политиката на държавата в информационните технологии. 
  Представителите на българския бизнес и общини подкрепиха по принцип идеята за създаване на една компанията, която да координира въвеждането на електронно управление у нас. Участниците от страна на бизнеса обаче изразиха и притесненията си по отношение на статута и ясното правно регулиране на новата компания. Те поискаха конкретно дефинирани права, които да осигурят централизирано управление на електронното правителство и създаването на единни стандарти, както и да се гарантира, че тя няма да бъде конкурент на частния сектор и ще се внимава за ограничения човешки ресурс в ИКТ сектора в България. 
  Александър Колев, изпълнителен директор на Информационно Обслужване, отбеляза: “Трябва да намерим баланса между ИКТ потребностите на държавата и компаниите, които реализират тези потребности. Стратегията на държавата предвижда създаването на единен системен интегратор в България и нашата отговорност – на всички участници на пазара – е да търсим най-добрите практики за реализирането на визията й за развитие на електронното управление. 
  Информационно Обслужване, с оглед ролята си на водещ доставчик на информационни технологии за нуждите на държавната администрация, ще осигури платформата за тази дискусия.” 
  По време на срещата Алберт Кронбергер, който е работил по създаването на модела на електронно управление в Австрия, отбеляза: “Няма едно най-добро или правилно решение – правителствата следват тенденцията в световната ИТ индустрия и модела на управление и закупуване на ИКТ технологии от държавата зависи от конкретния случай и страна.” 
  По отношение на Австрия Кронбергер отчете следните ползи от въвеждане на единен системен интегратор: развойна дейност в областта на ИТ; изграждане на стандарти; ИТ ноу-хау на разположение на правителствените служби; координация между публичния и частния сектор; екип от високомотивирани ИТ специалисти, работещи за държавна администрация, гъвкавост и по-добри процеси
  На срещата участие взеха Българска Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), КРИБ, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Български ИКТ Клъстер, Фондация Право и Интернет, Българска уеб асоциация (БУА) и Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ). 

  Линк

Назад