Назад

Работниците без договор няма да плащат глоба


 • Конституционният съд отмени спорни промени в Кодекса на труда


   
  Работещите без трудов договор няма да плащат глоба, а от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) няма да отпадне нито една работодателска организация. Това следва от решението на Конституционния съд (КС), който вчера отмени направените поправки в Кодекса на труда. Те влязоха в сила през януари т.г., но депутати от БСП и ДПС сезираха съда.
  Решението
  В началото на годината управляващите въведоха парични санкции за хората, които работят без трудов договор. До днес те бяха длъжни да плащат трикратния размер на спестените лични осигурителни вноски, които се внасят в тяхна полза в социалните фондове. Според съда обаче този текст противоречи на чл. 16 от конституцията, тъй като не защитава и не гарантира труда, а наказва работника. Съдиите смятат, че несключването на договор се отнася до задължения от частноправен характер, за неизпълнението на които не може да се налага административно наказание. Те определят като изкуствено обяснението, че глобата се налага в интерес на работника.
  За противоконституционни са обявени и промените, които оставят извън НСТС Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" и Съюза за стопанска инициатива (ССИ).
  БТПП беше извадена от тристранния диалог с аргумента, че извършва дейности, възложени й от държавата. Съдът не приема, че с този текст се цели ограничаване на зависимостта на работодателската организация от държавата, защото възлагането на държавни функции на сдружението, когато е доброволно и с нейно съгласие, не може да представлява такова ограничаване.
  Спорните работодатели

  "Възраждане" и ССИ остават в тристранката, защото КС отхвърли текста, който обявяваше за национално представителни само работодателските организации с браншови или отраслови структури и предприятия с наети общо не по-малко от 100 хил. осигурени по трудов договор лица. От закона отпадна изискването за минимален брой членуващи фирми. Според съда при сдруженията на бизнеса тъкмо този критерий трябва да бъде водещ поради спецификата на стопанските интереси, които са предмет на защита – оптимизация на условията за печалба. Освен това съдиите са против драстичния скок на изискването за брой осигурени работници - с повече от три пъти.

  От министерството на труда отказаха коментар до завръщането на социалния министър Тотю Младенов от Бразилия.

  Линк

Назад