Назад

Върнаха БТПП в тристранката


  • Върнаха БТПП в тристранката


     

    София. Конституционният съд върна Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в тристранката. За противоконституционен бе обявен критерият, че представителните работодателски организации не могат да извършват дейности, изрично възложени само на тях със закон.

    Палатата издава редица външнотърговски документи и заради това трябваше да отпадне от участие в следващия мандат на тристранката. Подобно ограничение противоречи на правото на сдружаване на бизнеса, гарантирано в конституцията, смята съдът.


    Линк

Назад