Назад

Конституционният съд призна на БТПП правото да представлява интересите на 52 000 члена в НСТС


 • Санкциите за работници без трудови договори - незаконни  21.06.2012 | 18:13 
  Конституционният съд обяви за противоконституционен текстът от Кодекса на труда, според който работник без трудов договор ще бъде глобяван. Съдът се е съобразил с искането на 55 народни представители от Коалиция за България и ДПС.  
   
  Михаил Миков от БСП приветства решението: "С решението за отмяна на санкцията на работници, работещи не по трудов договор, Конституционният съд затвърди ролята си като защитник на социалните права на работниците. Защото те са слабата страна в трудовите правоотношения, защото е абсурдно, когато работодателят не трябва да допуска работника на работното си място без трудов договор, да наказваш работника за това, че е отишъл да работи".
   
  В мотивите си съдът констатира, че принципът на пропорционалността е нарушен и в трите му съставки - не е налице наложителност на ограничението; въпросното ограничение несъмнено е неподходящо - накърнява осигурителната система; ограничението не е най-щадящата мярка, както изисква принципът на пропорционалността. Според съдиите се въвежда небалансираното съотношение - за едно и също нарушение се налага различна по размер санкция според бранша, информира Дарик радио.
   
  Съдът обяви за противоконституционен и друг текст от Кодекса на труда. С него се повишават критериите за представителност на национално ниво на синдикалните и работодателските организации. По силата на тези текстове Българската търговско-промишлена палата (БТПП) беше изключена от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
   
  Президентът Георги Първанов (2002-2012 г.) впоследствие наложи вето върху промените, засягащи критериите за представителност на националното ниво на работодателските организации. В мотивите за ветото се посочваше, че има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудовите права на организациите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправните задължения на страната.
   
  В крайна депутатите отхвърлиха решението на Първанов.  От ГЕРБ не споделят ветото на президента и ще подкрепят отново закона, съобщи депитатът от управляващата партия Светлана Ангелова. По думите ѝ мотивите на президента за връщане са неаргументирани и твърде общи.
   
  Линк

 • Конституционният съд призна на БТПП правото да представлява интересите на 52 000 члена в НСТС
   
  /КРОСС/ Ръководството на Българската търговско-промишлена палата изказва удовлетворение от обявеното на интернет-страницата на Конституционния съд решение по дело 2 за 2012 г. Членовете на най-старата (117 години) доброволна организация на българския бизнес са удовлетворени от факта, че съдиите обявяват за противоконституционно изискването работодателски организации, на които са предоставени функции със закон, да не могат да участват в социалния диалог. Изискването беше пряко насочено към БТПП, но впоследствие се оказа, че и други работодателски организации могат да бъдат засегнати. Съдът потвърди становището на Палатата, че Свободното сдружените работодатели в защита на своите стопански интереси ще посочат съобразно своите устави кой да ги представлява в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Затова при никакви преговори, диалог, дебат, сътрудничество и пр., едната страна не може да има правото да определи кой ще представлява другата страна или другите страни. Такъв законодателен диктат е в противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 44 и чл. 49, ал. 2 от Конституцията е недопустим. Това го напомниха с гласа си всичките конституционни съдии, като така отново доказаха смисъла и за Република България на международните актове, които са задължителни за нас като правова държава.
  Съдът каза, „че текста на чл.35, ал 1, т.5 от КТ може да има за резултат елиминиране от участие в тристранния диалог на национално равнище на определени работодателски организации чрез едностранното им възлагане от държавата осъществяването на държавни функции. Оспореният текст поради това е в противоречие не само с чл. 44, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, но и с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй като такива законодателни промени нарушават правната сигурност и предвидимост като основни характеристики на правовата държава. В още по-голяма степен това се отнася до работодателски организации, на които с предшестващо възлагане на държавна функция със съгласието на юридическото лице с оспореното изменение на КТ са отнети функциите на национално представителство. Налице е флагрантно нарушаване на принципа на правовата държава, след като една организация доброволно е поела изпълнение на възложените й държавни функции с последващо изменение на закона да й бъде отнето качеството на национално представена организация, т. е. с обратна сила да й бъдат отнети придобити права."


  БТПП благодари на всички, които подкрепиха нейната кауза в това число депутатите, администрацията на Президента, НПО, браншовите организации и фирми.

  Палатата ще продължи да изпълнява ролята си на отговорен участник в тристранния диалог от името на своите над 52 хиляди членове от светлия сектор на икономиката. Само с по-малко от половината свои членове - 21 хиляди фирми, по данни на НОИ наскоро бяха доказани над 650 хиляди работни места в тези тежки времена.

  Линк

Назад