Назад

Цветан Симеонов връчи Златно евро на представители на бизнеса


 • Цветан Симеонов връчи Златно евро на представители на бизнеса
   

  Опитът на Полша - страната, създала най-ефективната система на управление и използване на средствата от европейските фондове ,бе представен на Конференция под патронажа на Н. Пр. Лешек Хенсел - посланик на Република Полша в България и на Томислав Дончев - министър по управление на средствата от Европейския съюз.
   
  На финала на Конференцията бяха наградени носителите на Национален приз "Златно евро" за постигнати най-високи резултати в усвояването на средствата от европейските фондове. Призът е на „Национално сдружение на организациите за социални услуги” , Списание „Фондове Програми Проекти” и на Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”.
   
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи наградите на представителите на бизнеса:
   
  ·         Станислав Разпопов, изпълнителен директор на „Дунапак-Родина” АД, за създаване на нови работни места чрез разширяване на производството;
  ·         Николай Обретенов, прокурист на „М+С Хидравлик” АД, за технологична модернизация и обновление на производството;
  ·         Здравко Линкин, управител на „ПРОФИЛИНК” ООД за иновации в производствената дейност на фирмата;
  ·         Елисавета Николова, изпълнителен директор на „Елмот” АД за конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни продукти.
   
  В останалите категории Златно Евро получиха:
   
  ·         Герго Гергов, кмет на община Видин, за реализирани европроекти в социалната сфера;
  ·         Вельо Илиев, кмет на община Петрич, за използване на европейски пари за благоустройство на градската среда;
  ·         Красимир Герчев, кмет на община Разлог, за договорени и изпълнявани проекти на стойност 21,5 милиона лева по оперативна програма „Околна среда”;
  ·         д-р Красимир Джонев, кмет на община Летница, за европейски проекти за развитие на туризма в община Летница;
  ·         проф. Анелия Клисарова за изпълнени проекти по повишаване на научния потенциал на Медицински университет – Варна;
  ·         доц. д-р Георги Годинячки, ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов” – София, за подобряване на образователната среда във Висше строително училище „Любен Каравелов” – София;
  ·         Пламен Поюков, директор на Държавно ловно стопанство „Дикчан” – Сатовча, за Проекти по залесяване на неземеделски земи и възпроизводство на застрашени дивечови популации в ловните полета на Дикчан, село Сатовча.
  ·         Елеонора Негулова, предприемач, за Реализиран проект по Програма за развитие на селските райони и за реализиран проект за внедряване на иновации в хранително вкусовата промишленост.
   
  Символните награди на националния приз „Златното евро” е позлатено в Монетния двор на Република България и е уникат със запазени права.
   

  Линк

Назад