Назад

Общини бяха отличени за реализация на европроекти


 • Общини бяха отличени за реализация на европроекти


   

  Наградите Златно евро получиха и компании, постигнали най-добри резултати в усвояването на средствата от европейските фондове 


  Компаниите, постигнали най-добри резултати в усвояването на средствата от европейските фондове, бяха наградени с приз „Златно евро”, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.


  Опитът на Полша, страната, създала най-ефективната система на управление и използване на средствата от европейските фондове ,бе представен на Конференция под патронажа на посланика на Полша в България Лешек Хенсел. Участие взе и министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев.


  Символните награди на националния приз „Златното евро” е позлатено в Монетния двор на България и е уникат със запазени права. 


  Наградените:
  - Станислав Разпопов, изпълнителен директор на „Дунапак-Родина” АД, за създаване на нови работни места чрез разширяване на производството;
  - Николай Обретенов, прокурист на „М+С Хидравлик” АД, за технологична модернизация и обновление на производството;
  - Здравко Линкин, управител на „ПРОФИЛИНК” ООД за иновации в производствената дейност на фирмата;
  - Елисавета Николова, изпълнителен директор на „Елмот” АД за конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни продукти.
  В останалите категории Златно Евро получиха:
  - Герго Гергов, кмет на община Видин, за реализирани европроекти в социалната сфера;
  - Вельо Илиев, кмет на община Петрич, за използване на европейски пари за благоустройство на градската среда;
  - Красимир Герчев, кмет на община Разлог, за договорени и изпълнявани проекти на стойност 21,5 милиона лева по оперативна програма „Околна среда”;
  -  д-р Красимир Джонев, кмет на община Летница, за европейски проекти за развитие на туризма в община Летница;
  - проф. Анелия Клисарова за изпълнени проекти по повишаване на научния потенциал на Медицински университет – Варна;
  -  доц. д-р Георги Годинячки, ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов” – София, за подобряване на образователната среда във Висше строително училище „Любен Каравелов” – София;
  - Пламен Поюков, директор на Държавно ловно стопанство „Дикчан” – Сатовча, за Проекти по залесяване на неземеделски земи и възпроизводство на застрашени дивечови популации в ловните полета на Дикчан, село Сатовча.
  -  Елеонора Негулова, предприемач, за Реализиран проект по Програма за развитие на селските райони и за реализиран проект за внедряване на иновации в хранително вкусовата промишленост.

  Линк

Назад