Назад

Улесняват достъпа на младите хора до пазара на труда


 • Улесняват достъпа на младите хора до пазара на труда
   
  Днес правителството, представители на синдикатите и работодателите подписаха националното споразумение „Първа работа”. Документът включва инициативи, осигуряващи на младите хора възможности за придобиване на първи професионален опит и подпомагане на прехода им от обучение към работа.


  Инициативата има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар след завършването на образованието и/или професионалното си обучение.


  В документа е записано, че заплатите на наетите младежи, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и задължителните здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя ще се финансират със средства от държавния бюджет по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, или със средства на съответния работодател.


  Споразумението предвижда правителството, чрез своите министерства, да разработва нови програми за увеличаване на заетостта на младежите до 29 години, като за това се осигуряват средства от бюджета или от ЕС.


  Документът е част от Националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012-2013 г.“, която правителството прие в края на март тази година. Пълния текст на споразумението може да прочетете в прикачения файл отляво.


  "Младите хора имат огромен шанс да си намерят работа", коментира премиерът Бойко Борисов при подписването на споразумението, цитиран от bTV.


  Според Борисов практиката показва, че след стаж поне 50% от младежите веднага си намират работа заради опита, който вече са натрупали в дадена сфера. Освен това такива програми водят до разкриване на работни места, а „всяко място означава едно семейство да не живее в мизерия”, посочи премиерът.


  Подобно на насърченията му от миналата сряда хората да се възползват от европарите, които ги очакват по оперативните програми, и днес министър-председателят окуражи младите хора да се възползват от парите, които властта влага за кариерното им развитие.


  „Това са много пари и в рамките на месец водим много активна кампания тези пари да достигнат до младите хора и не само. Стоят пари, очакват всички, които са до 29 години, шест месеца да могат да работят, да могат да повишават квалификацията си, за което получават заплати”, каза Бойко Борисов.


  Работодатели и синдикати обещаха на премиера, че ще се опитат да решат проблема с включването на младежите в пазара на труда. Те изтъкнаха, че нивото на младежката безработица е високо, а проблемът е подценяван, защото реалното й ниво е около 50%.


  В изпълнение на споразумението, Българската стопанска камара (БСК) ще популяризира възможността нейните членове да наемат безработните младежи на възраст до 29 години на трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца (на постоянна работа, стажуване, временна работа) с цел придобиване на начален професионален опит след завършване на средно или висше образование, съобщиха от камарата. Младежите, завършили професионално или висше образование, могат да се назначават на длъжности, съобразно придобитата квалификация, като се съблюдава да не изместват от работа други работници и служители.


  По предложение на БСК, в споразумението е записано, че ще се направи преглед на действащото законодателство и изпълняваните програми и проекти, така че промените да водят до трайно решаване на проблема с младежката заетост. 

  „Реалната младежка безработица е около 50%. Днешното споразумение е добра първа крачка, но далеч не е решение за справяне с тази тревожна тенденция. БСК е удовлетворена от намерението да се прави анализ на трудовото законодателство, защото само с промяна на КТ може да се решава дългосрочно проблемът. Трябва да се улесни възможността работодателят да освобождава работници в пенсионна възраст, както и да се разширят възможностите за наемане на хора чрез агенциите за временна работа“, коментира по време на подписването заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.


  Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов от своя страна подели, че се надява това да не се превърне в поредния подписан документ без продължение и че ще се работи усърдно за реализирането му. Той препоръча на членовете на БТПП, а и на всички български фирми, да се възползват от тази възможност, тъй като българските младежи показват отлични качества и заслужават да извлекат полза от тази програма.


  Опитът и практиката на БТПП с Бюрата по труда показва, че процедурите вече се развиват по-бързо, а средствата се възстановяват навреме. 


  Палатата вече дава пример, тъй като за втори път ще назначава хора на стажантска позиция, които фактически представляват 3% от заетите в Палатата. От дълго време практиката на БТПП е да наема стажанти, учещи и скоро завършили, с цел да обучи младите хора да работят по проекти, коментират от там.
  Палатата ще направи необходимото информацията да достигне до нейните 52 хил. фирми-членове, с намерението, че освен че ще се възползват от възможността, много млади хора ще намерят и след стажа своите постоянни работни места. 


  Всяка информация, свързана с програмата, включително тази  от Министерство на труда и социалната политика и Бюрата по труда ще бъде обявена сайта на Палатата. Заинтересованите лица могат да се обърнат към Бюро „Европейска интеграция и европейски проекти“ на БТПП.

  Линк

Назад