Назад

БТПП подписа национално споразумение "Първа работа"


 • БТПП подписа национално споразумение "Първа работа"  Председателят на Палатата призова български фирми да назначават млади хора на стаж 

  Председателят на БТПП Цветан Симеонов подписа национално споразумение "Първа работа". Документът е в изпълнение на Националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г, чрез която правителството и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се ангажират да работят заедно за изпълнение на инициативи, подкрепящи включването на младите хора на пазара на труда.

  Симеонов сподели, че се надява това да не се превърне в поредния подписан документ без продължение и ще се работи усърдно за реализирането му. Той препоръча на членовете на БТПП, а и на всички български фирми да се възползват от тази възможност, тъй като българските младежи показват отлични качества и заслужават да извлекат полза от тази програма.

  Опитът и практиката практиката на БТПП с Бюрата по труда показва, че процедурите вече се развиват по-бързо, а средствата се възстановяват навреме. 

  Палатата вече дава пример, тъй като за втори път ще назначава хора на стажантска позиция, които фактически представляват 3% от заетите в Палата. От дълго време практиката на Търговската палата е да наема стажанти, учащи и скоро завършили, с цел да обучи младите хора да работят по проекти.

  Палатата ще направи необходимото информацията да достигне до своите фирми-членове, с намерението, че освен ще се възползват от възможността, много млади хора да намерят и след стажа своите постоянни работни места. 

  Всяка информация, свързана с програмата, включително тази  от Министерство на труда и социалната политика и Бюрата по труда ще бъде обявена сайта на Палата, както и ще осигури първоначална консултантска помощ.

  Линк

Назад