Назад

Ташо Ташев, БТПП: Най-големият генератор на сива икономика е държавата


 • Ташо Ташев, БТПП: Най-големият генератор на сива икономика е държавата

   Българската търговско-промишлена палата и регионалната палата в Плевен представиха резултатите от анализа на едно от най-мащабните анкетни допитвания, осъществявани в България. Изследването представя данни за дела на нерегламентирано получаваните възнаграждения и за частичните заплащания по трудов договор в страната. Акцент беше поставен върху нивото на информираност на работодателите и служителите относно техните трудови права. 
  В срещата в Плевен участва Ташо Ташев, главен експерт в отдел „Икономически анализи и политики” на Българската търговско-промишлена палата. 
  - Г-н Ташев, припомнете по какъв проект правите изследването си?
  - Проектът е по ОП “Човешки ресурси” под егидата на Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта. В България има 6 национално представителни работодателски организации и два национално представителни синдиката. Всички те работят по тази оперативна програма аналогични проекти. 
  - Каква е целта на тези проекти?
  - Целта на всеки от проектите е да сведем до минимум т. нар. неформална икономика, тоест сивата икономика в страната. 
  - Каква е ситуацията в момента?
  - Няма да скрия, че сивата икономика започва да взема много големи размери.
  По изчисления на нашите икономически експерти сивата икономика към 2010 година възлиза на 40-41%
  Това е много сериозен дял.
  За да съществува сивата икономика са нужни два компонента. Единият е работодателят, другият - работникът. Интересното е, че и двете страни в този “процес” са облагодетелствани и респективно заинтересовани от това той да се случва. А това е така, защото
  работодателят не плаща данъци и осигуровки, работникът също не плаща
  Същевременно, обаче, един съвестен работодател и един честен данъкоплатец си плащат всички дължими данъци на държавата. Но срещу нас застават те като нелоялен конкурент. Това е пагубно за икономиката като цяло. 
  Тези хора от сивата икономика хем се водят безработни, хем ние с нашите социални помощи ги издържаме. Тоест, получава се така, че светлата икономика, тоест
  съвестните работодатели и данъкоплатци, носят на гърба си и издържат нелоялните “конкуренти”
  Затова крайната цел на този проект е да сведем, условно казано, сивата икономика до обществено допустими граници. 
  - Сива икономика има и в най-развитите страни.
  - Да, факт е, че сивата икономика съществува в цял свят. Не можем по никакъв начин да я премахнем в България само с един проект.
  Но дори само 2% снижаване на неформалната икономика да постигне нашият проект е добър резултат
  Защото става въпрос за осем проекта - ако всеки от тях “свали” по 2% от сивата икономика, това вече са 16%, което от сегашните 40%, си е постижение.
  Това ще е в полза както на обществото ни, тоест в цифрово изражение в бюджета на страната, така и на светлата ни икономика, която ще е вече конкурентоспособна и на по-високо ниво.
  - БТПП сама ли работи по проекта?
  - Наш партньор е КТ “Подкрепа”. Заедно провеждахме анкетното проучване, в което са обхванати 40% от работодателите и 60% от работниците. Искаме да сме напълно наясно как стоят нещата в сивата икономика. Но за да направим такова проучване, трябва да знаем какво се случва в светлата икономика. Затова проучването ни е изцяло в рамките на светлата икономика.
  - Какво показват анализите?
  - Неприятното е това, че от първите анализи още става ясно, че
  дори в светлата икономика вече има зачатъци на сива икономика
  Причините са в това, че работодателите от светлата икономика са принудени от нелоялната конкуренция да измислят пътечки, че и пътища не толкова легални, но под прикритие на легални. И това “упражнение” е с една единствена цел - да оцелее съвестният работодател.
  Тук трябва да кажа, че вторият етап на проучването ще бъде през следващата година. Към момента сме открили основните фактори, които влияят върху т.нар. неинформираност на работниците и служителите по отношение на трудово-правните и осигурителните им отношения.
  - Какъв ще е акцентът в проучването догодина?
  - Ще наблегнем върху семинарно обучение и на работници, и на работодатели именно в контекста на неинформираността, за която казах. Това, че работодателят би трябвало да познава законодателството не дава никаква гаранция, че наистина го спазва. Напротив,
  колкото повече се познава законодателството, толкова по-малко то се спазва
  Самият аз съм бил работодател и съм наясно как има немалко случаи, в които работодателят не спазва законите в интерес на работниците си.
  В проекта има и трети етап - това е анкетно наблюдение, което ще се проведе през 2013 година. Тогава ще имаме достатъчно информация, за да можем да направим един сравнителен анализ между двете анкетни наблюдения - през 2009 и през 2013 година. За да установим дали с нашия проект сме постигнали крайната си цел.
  - Това означава, че с някаква база данни ще влезете в следващия планов период на ЕС?
  - Да, точно така. И ще имаме база за съпоставимост.
  - Г-н Ташев, според вас има ли разлика в “облика” на сивата икономика преди десетина години и сега?
  - Данните, които ще ви кажа са официални. През 2005 година е последното досега проучване на сивата икономика. Това изследване е на проф. Шнайдер, декан на икономическия факултет на австрийския университет. Той е специалист по сива икономика. По негови данни
  през 2005 година в България сивата икономика е била 36%
  В момента е 40-41%. Изводите оставям на вас. Очевадно е, че сивата икономика се разраства и ние трябва да намерим пътищата за нейното ограничаване. И още нещо интересно - според мен най-големият генератор на сива икономика е държавата.
  С нейното неадекватно законодателство, с нейната неадекватна данъчна политика към работодателите, държава зорлем ги тласка към сивата икономика
  - При шест работодателски организации и два синдиката нямате ли никакъв глас при формирането на държавната политика?
  - По никакъв начин не може да става дума за диктат, тоест ние да диктуваме политиката. Ние  работим на трипартидно сътрудничество, което е много основно в ЕС. Ние винаги участваме в преговорите наравно с правителство и синдикати. Но,
  колкото и рационални идеи да изказваме - и работодатели, и синдикати, в края на краищата политиката се движи от политиците и решенията са на правителството
  - Значи сте безгласни?
  - Не можем да кажем, че правителството не се съобразява с нашите становища. Но и все още не можем да кажем, че сме доволни от отношението и вземането под внимание на всички наши предложения. 
  Ще ви кажа още нещо по отношение на работодателските организации - когато, например, искаме да се борим със сивата икономика, трябва да знаем едно - сивата икономика е такъв вид икономика, който от една страна допринася на обществените ползи, създавайки брутен вътрешен продукт. Но от друга страна тя нанася повече щети. Нещо повече -
  съществуването на сивата икономика се основава на това, че тя винаги пробива там, където се появяват нови производства
  - Например?
  - Само един пример - една от модерните дейности в момента е работа от разстояние, тоест работа в интернет. Тук е и надомната работа. И още много други, в които сивата икономика намира своя “ниша”.
  Защото нашето законодателство не е адекватно. То винаги закъснява и върви след обществените процеси
  Затова ние сега ще направим нашите проучвания, ще ги обобщим, ща дадем анализите си, а правителството да решава как да промени ситуацията.
  - Оптимист ли сте, че нещата ще се случат?
  - Да, иначе нямаше да съм тук.

  Линк

Назад