Назад

Обмислят български търговски център в Багдад


 • Обмислят български търговски център в Багдад


   

  В Ирак има пазар за българска техника и стоки
  Откриването на български търговски център в Багдад бе обсъдено днес между ръководството на Българската търговско-промишлена палата с група от експерти от Ирак.

  Търговските връзки в момента не са много активни, стана ясно по време на срещата, чиято основна цел бе засилване на икономическите отношения, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  В миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България. След установяването на демокрация в Ирак има предпоставки и условия за възстановяване на добрите търговски отношения, отбелязя председетелят на Палатата Цветан Симеонов.

  Трябва да се стремим към преки отношения в търговията, като се избягват трети страни посредници, посочи той.


  Главният секретар на партньорската на БТПП организация в Ирак Абдулхюсеин Жабор Рашид Абмубарака очерта различни идеи за засилване на двустранния стокообмен. Той подчерта, че федерацията е готова да окаже съдействие на българските фирми, които желаят да отворят представителство в Ирак.
  Ал Мубарака информира, че има силен интерес от иракски предприемачи за закупуване на земеделска техника. Държавата оказва подкрепа с финансиране за тази цел.

  В Ирак също така се търсят съоръжения и техника за отглеждане на едър рогат добитък, за рибовъдството, техника за хранително-вкусовата промишленост, медицинска и фармацевтична продукция.
  В хода на срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи действия между двете бизнес организации – посещения на търговски изложения, срещи и форуми.

  Бе разискван въпросът за трудностите, срещани от иракските граждани за получаване на български визи след затварянето на българското посолство в Багдад. БТПП обеща подкрепа за подготовка на покани за бизнес визи за иракски бизнесмени, след потвърждение за членството им във Федерацията.

Назад