Назад

Търсят възможности за засилване на търговията ни с Ирак


 • Търсят възможности за засилване на търговията ни с Ирак


   

  В миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България
  В миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България. След установяването на демокрация в Ирак има предпоставки и условия за възстановяване на добрите търговски отношения. Това коментира председетелят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на среща с група от експерти от Ирак, пребиваваща в България.

  БТПП има за партньор Федерацията на иракските търговски палати от 1999 г. По-активен обмен на полезна за бизнеса от двете страни информация, ще улесни значително търговските връзки, които в момента не са много активни. Трябва да се стремим към преки отношения в търговията, като се избягват трети страни посредници, коментира Симеонов.

  Водачът на делегацията – Мохамед Хюсеин Алшами, посланик, началник на юридически отдел в Министерството на външните работи на Ирак сподели, че многобройната група експерти от неговата страна има за цел с посещението си да подготви договорнаота рамка на отношенията между България и Ирак. Според него трябва да се наблегне повече на ролята на частния бизнес в тези отношения.

  Главният секретар на партньорската на БТПП организация в Ирак Абдулхюсеин Жабор Рашид Абмубарака очерта различни идеи за засилване на двустранния стокообмен. Той подчерта, че федерацията е готова да окаже съдействие на българските фирми, които желаят да отворят представителство в Ирак. Бе предложено и откриването на български търговски център в Багдад.

  Двете страни разискваха и въпроса за трудностите, срещани от иракските граждани за получаване на български визи след затварянето на българското посолство в Багдад. БТПП обеща подкрепа за подготовка на покани за бизнес визи за иракски бизнесмени, след потвърждение за членството им във Федерацията.
  Ал Мубарака информира, че има силен интерес от иракски предприемачи за закупуване на земеделска техника. Държавата оказва подкрепа с финансиране за тази цел. В Ирак също така се търсят съоръжения и техника за отглеждане на едър рогат добитък, за рибовъдството, техника за хранително-вкусовата промишленост, медицинска и фармацевтична продукция.

  В хода на срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи действия между двете бизнес организации – посещения на търговски изложения, срещи и форуми.

  В делегацията от Ирак имаше представители на министерства на търговията; промишлеността и минералите; на благоустройството и строителството; на планирането; на водните ресурси; на електроснабдяването; на туризма и паметниците; на висшето образование; на финансите; на околната среда и от Федерацията на иракските търговски палати.

Назад