Назад

БТПП: В Ирак има пазар за българска техника и стоки


 • БТПП: В Ирак има пазар за българска техника и стоки


   

  Председетелят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов посрещна група от експерти от Ирак, пребиваваща в нашата страна с цел подготовка на сесия на смесена комисия. Той отбеляза, че в миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България. След установяването на демокрация в Ирак има предпоставки и условия за възстановяване на добрите търговски отношения.


  БТПП има за партньор Федерацията на иракските търговски палати от 1999 г. Според господин Симеонов по-активен обмен на полезна за бизнеса от двете страни информация, ще улесни значително търговските връзки, които в момента не са много активни. Трябва да се стремим към преки отношения в търговията, като се избягват трети страни посредници.

  Водачът на делегацията – Мохамед Хюсеин Алшами, посланик, началник на юридически отдел в Министерството на външните работи на Ирак сподели, че многобройната група експерти от неговата страна има за цел с посещението си да подготви договората рамка на отношенията между България и Ирак. Според него трябва да се наблегне повече на ролята на частния бизнес в тези отношения.


  В делегацията от Ирак имаше още представители на министерства на търговията; промишлеността и минералите; на благоустройството и строителството; на планирането; на водните ресурси; на електроснабдяването; на туризма и паметниците; на висшето образование; на финансите; на околната среда и от Федерацията на иракските търговски палати.

  Главният секретар на партньорската на БТПП организация в Ирак Абдулхюсеин Жабор Рашид Абмубарака очерта различни идеи за засилване на двустранния стокообмен. Той подчерта, че федерацията е готова да окаже съдействие на българските фирми, които желаят да отворят представителство в Ирак. Бе предложено и откриването на български търговски център в Багдад.

  Бе разискван въпросът за трудностите, срещани от иракските граждани за получаване на български визи след затварянето на българското посолство в Багдад. БТПП обеща подкрепа за подготовка на покани за бизнес визи за иракски бизнесмени, след потвърждение за членството им във Федерацията.

  Г-н Ал Мубарака информира, че има силен интерес от иракски предприемачи за закупуване на земеделска техника. Държавата оказва подкрепа с финансиране за тази цел. В Ирак също така се търсят съоръжения и техника за отглеждане на едър рогат добитък, за рибовъдството, техника за хранително-вкусовата промишленост, медицинска и фармацевтична продукция.


  В хода на срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи действия между двете бизнес организации – посещения на търговски изложения, срещи и форуми.

  Компаниите, които проявяват интерес и могат да предложат продукти и техника, от споменатите области и могат да се свържат с дирекция Международно сътрудничество и международни организации, БТПП, тел.:             02 81 1 74 89      , e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg.

 • БТПП: В Ирак има пазар за българска техника и стоки

   
 • БТПП: В Ирак има пазар за българска техника и стоки


   

  Председетелят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов посрещна група от експерти от Ирак, пребиваваща в нашата страна с цел подготовка на сесия на смесена комисия. Той отбеляза, че в миналото Ирак е бил традиционен икономически партньор на България. След установяването на демокрация в Ирак има предпоставки и условия за възстановяване на добрите търговски отношения.


  БТПП има за партньор Федерацията на иракските търговски палати от 1999 г. Според господин Симеонов по-активен обмен на полезна за бизнеса от двете страни информация, ще улесни значително търговските връзки, които в момента не са много активни. Трябва да се стремим към преки отношения в търговията, като се избягват трети страни посредници.

  Водачът на делегацията – Мохамед Хюсеин Алшами, посланик, началник на юридически отдел в Министерството на външните работи на Ирак сподели, че многобройната група експерти от неговата страна има за цел с посещението си да подготви договората рамка на отношенията между България и Ирак. Според него трябва да се наблегне повече на ролята на частния бизнес в тези отношения.


  В делегацията от Ирак имаше още представители на министерства на търговията; промишлеността и минералите; на благоустройството и строителството; на планирането; на водните ресурси; на електроснабдяването; на туризма и паметниците; на висшето образование; на финансите; на околната среда и от Федерацията на иракските търговски палати.

  Главният секретар на партньорската на БТПП организация в Ирак Абдулхюсеин Жабор Рашид Абмубарака очерта различни идеи за засилване на двустранния стокообмен. Той подчерта, че федерацията е готова да окаже съдействие на българските фирми, които желаят да отворят представителство в Ирак. Бе предложено и откриването на български търговски център в Багдад.

  Бе разискван въпросът за трудностите, срещани от иракските граждани за получаване на български визи след затварянето на българското посолство в Багдад. БТПП обеща подкрепа за подготовка на покани за бизнес визи за иракски бизнесмени, след потвърждение за членството им във Федерацията.

  Г-н Ал Мубарака информира, че има силен интерес от иракски предприемачи за закупуване на земеделска техника. Държавата оказва подкрепа с финансиране за тази цел. В Ирак също така се търсят съоръжения и техника за отглеждане на едър рогат добитък, за рибовъдството, техника за хранително-вкусовата промишленост, медицинска и фармацевтична продукция.В хода на срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи действия между двете бизнес организации – посещения на търговски изложения, срещи и форуми.

Назад