Назад

Делегация от Мароко в БТПП


 • Делегация от Мароко в БТПП

   Събитието бе открито от председателя Цветан Симеонов, който подчерта, че двустранните отношения са отлични, но потенциалът на икономическите възможности далеч не е достигнат. Положителни резултати в двустранната търговия има през 2008 г., която е добра и за други държави. България и Мароко не са много богати на природни ресурси, но трябва да използват стратегическото си положение. Г-н Симеонов отбеляза, че България е източник на стабилност в региона и предлага доста изгодни условия за правене на бизнес, ниски данъци, ниски разходи за труд и др.

  Извънредният и пълномощен посланик на Кралство Мароко в София Н.Пр.г-жа Азиза Лимаме приветства участниците в срещата и сподели, че между двете страни има отлични политически отношения. Миналата година са навършени 50 години от установяване на дипломатически отношения. Посланик Лимаме изрази надежда подобни срещи да подобрят и развият икономическите отношения.

  Омар Даражи, който е председател на Палатата на търговията, промишлеността и услугите на Рабат, изрази готовност сътрудничеството с БТПП да продължи, въз основа на подписаното между двете палати през 2001 г. споразумение. Той разясни, че Мароко развива секторна икономика с много силни стратегически планове в областите: туризъм, селско стопанство, индустрия, морски риболов, нови технологии, възобновяема енергетика.

  Освен това северноафриканската страна разчита на геостратегическото си положение, на туристическите ресурси, условия за селскостопанска дейност, както и ценен човешки ресурс. В хода на дискусията бе споделен опитът на Мароко в обучението на специалисти от други страни от френска Африка, които в последствие се реализират в трети страни.

  Юлиан Балчев от Българската агенция за инвестиции направи представяне на българската икономическа и инвестиционна среда, а г-н Тарик Агунзил, член на Икономическия и социален съвет на Кралство Мароко представи мароканските условия за бизнес. Бизнесът от Мароко търгува свободно със страните от ЕС, САЩ, Турция и редица арабски държави въз основа на споразумения за свободна търговия. Към момента такива се договарят и с Канада, Камерун и Западна Африка. Като перспективни сектори в Мароко г-н Агунзил открои хранително-вкусовата промишленост, електрониката, текстилната промишленост, автомобилостроенето, самолетостроенето, туристическия сектор, информатика, възобновяема енергетика и др.

  В следващите дни ще продължат двустранните срещи между български и марокански предприемачи. Делегацията от Мароко ще бъде утре в Пловдив и ще проведе срещи с колеги от Търговско-промишлената камара – Пловдив и в Международния пловдивски панаир.
  Повече информация на http://www.bcci.bg/news/3978

Назад