Назад

Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост


 • Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост
    
  /КРОСС/ Днес в Брюксел се провежда 111-та парламентарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в събитието заедно с представители на 32 търговски палати от Европа и региона. Президентът на Европалати Алесандро Барберис направи преглед на постиженията организацията в областта на законодателните предложения, институционалните процедури и предложенията за нови програми, мерки или дейности, сред които:


  Електронни обществени поръчки (2012 г.): След като в продължение на няколко години Европалати призоваваше Европейската комисия да последва собствените си препоръки по отношение на електронното правителство, през април 2012 г. Европейската комисия пое ангажимента да даде личен пример и да премине към изцяло електронни обществени поръчки до средата на 2015 г.


  Европейски патент (2011 г.): Европалати призова да се преразгледа патентната система с цел да се намалят разходите, да се повиши ефективността и да се улесни достъпът на МСП до патенти. Продължаване на програмата на ЕС за МСП след 2013 г. (2011 г.): В резултат на призива на Европалати за продължаване на помощта от страна на ЕС за малки и средни предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността им, в предложената от Европейската комисия през юни Многогодишна финансова рамка 2014 - 2020 беше заложена и програма „Конкурентоспособност и МСП". Програмата също така ще осигури и продължаване на финансирането на Enterprise Europe Network.


  Реформи в Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие (2011 г.): Европалат настояваше за повишен достъп на МСП до финансиране за научни изследвания и за нов подход, воден от търсенето и иновациите. Това искане беше отразено в предложението на Европейската комисия за новата рамкова програма „Хоризонт 2020", която включва специален инструмент за научни изследвания и иновации за МСП. Съобщение за интернационализацията на МСП „Малък бизнес, голям свят" (2011 г.): Благодарение на усилията на Европалати, Комисията специално спомена в Съобщението си „Малък бизнес, голям свят" търговско-промишлените палати като организации, предоставящи услуги за интернационализацията на МСП.

  Линк

Назад