Практика на АС при БТПП 2008 г.

Добави в количка 22.00 лв Добави доставка

В наличност: на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Mоже да получите поръчаното от Вас издание чрез куриерска фирма SPEEDY или куриерска фирма ЕКОНТ.

Характеристика:     Автор: Любка Василева

                                  Страници: 192

                                  Корица: мека

                     Език: български

                                  Година: 2010

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през 2008г. 

Сериозното увеличаване на обема на работата на АС при БТПП постави на дневен ред въпроса за ускоряване на процеса по публикуването на практиката и представяне на сборник, посредством който на заинтересованите се предлагат оригинални и задълбочени разрешения по редица сложни въпроси на непрестанно изменящото се българско законодателство, а така също и на процедурни въпроси възникнали в хода на разглеждането и решаването на делата.

В сборникасе посочени имената на арбитри и на докладчика изготвил проекта иоформил окончателния текст на решението. Публикувани са и особените мнения.

В селекция се съдържат два раздела, като в първия раздел  е обърнато специално внимание на решения  по Кодекса на труда, Кодекса за търговското корабоплаване, по Закона за данъка върху добавената стойност, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, и редица други, втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж и по Правилника на АС при БТПП.