Практика на АС при БТПП 2006/2007

Добави в количка 22.00 лв Добави доставка

В наличност: на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Може да получите поръчаното от Вас издание чрез куриерска фирма SPEEDY или куриерска фирма ЕКОНТ.

Характеристика:     Автор: Любка Василева

                                  Страници: 460

                                  Корица: мека

                     Език: български

                                  Година: 2008

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през периода 2006 -2007г. 

Запазването на статуса на Арбитражния съд приБТПП, като водещаправораздавателна институция в РБ и след приемането и  в ЕС, а така също и следпоявяването на редица други арбитражни институции е породило необходимостта да се представя на публиката най- ценното от практиката на институцията. В настоящото издание са предложени множество на брой оригинални и задълбочениразрешения на редицатежки въпроси на непрестанно изменящото се българско законодателство. При оформянето на практиката е взето предвид, че АС при БТПП е единствената арбитражна институция в България, чиято практика по обем, качество и разнообразие на третираните проблеми предоставя възможност за обособяване в отделно издание

 В предложената селекция се съдържат два раздела, като в първия раздел  е обърнато специално внимание на решения  поВиенската конвенция за продажба на стоки, решения по конвенцията за договори за международенавтомобилен превоз (CMR), по Кодекса за търговското корабоплаване, по Закона за данъка върху добавената стойност, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, по Закона за защита на конкуренцията и редица други, втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, правилника за ускорени производства по арбитражни дела.

В сборника  се посочени имената на арбитри и на докладчика изготвил проекта иоформил окончателния текст на решението. Публикувани са и особените мнения.