Практика на АС при БТПП 2004/2005

Добави в количка 20.00 лв Добави доставка

 В наличност: на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Може да получите поръчаното от Вас издание чрез куриерска фирма SPEEDY или куриерска фирма ЕКОНТ.

Характеристика:    Автор: Любка Василева

                                 Страници: 495

                                 Корица: мека

                    Език: български

                                Година: 2006

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през периода 2004 -2005г. 

В практиката на АС при БТПП намират отражение и получават сполучливи правни разрешения редица тежки въпроси на непрестанно изменящото се българско законодателство. Предлагат се оригинални формулировки на правни разрешения и нов прочит на отдавна утвърдили се правни институти, уредбата на които не била полагана на промени дълго време При постановяване на актовете отделните решаващи състави на АС прилагат и специфичните актове в областта на арбитражната материя, което в рамките на българската правни система е изцяло оригинално.

 В предложената селекция се съдържат два раздела, като в първия раздел  е обърнато специално внимание на решения  по Кодекса на труда, решения по единните правила за международенжелезопътен превоз на стоки (CIM), по Кодекса за търговското корабоплаване, по Закона за данъка върху добавената стойност, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, и други. Втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, решения по тарифите на Арбитражния съд при БТПП.

В сборника  се посочени имената на арбитри и на докладчика изготвил проекта иоформил окончателния текст на решението. Публикувани са и особените мнения.