Практика на АС при БТПП 2002/2003

Добави в количка 17.40 лв Добави доставка

В наличност: на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Може да получите поръчаното от Вас издание чрез куриерска фирма SPEEDY или куриерска фирма ЕКОНТ.

Характеристика:     Автор: Славка Лесидренска,Любка Василева

                                  Страници: 511

                                  Корица: мека

                     Език: български

                                  Година: 2004

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през периода 2002 -2003г. 

Решенията съдържащи се в изданието се отнасят до широк спектър въпроси от областта на гражданското и търговското право, като в тях се съдържат становища от други области на правото, по които отделни състави на АС са се произнасяли инцидентно.

Наблегнато е и на съществуващата тенденция да се представят различаващи се становища по едни и същи въпроси т.е. практиката  е предавана не селективно съобразно предпочитанията на съставители и редактори, а в цялост.

В предложената селекция се съдържат два раздела, като в първия раздел  е обърнато специално внимание на решения  по Виенската конвенция за международна продажба на стоки, Решения по единните правила за международенжелезопътен превоз на стоки (CIM), решения по Кодекса за търговското корабоплаване,решения по Закона за данъка върху добавената стойност, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, по Закона за счетоводството, Закона за собствеността и други. Втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, решения по тарифите на Арбитражния съд при БТПП, решения по ГПК.