Ирена Перфанова - Автобиография

Ирена ПЕРФАНОВА
член на Бюрото на Съвета на БО при БТПП
АДРЕС София
тел.: (02) 9549105
e-mail: estatetribune@gmail.com
ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Висше икономическо - Бизнес с недвижими имоти 
Висше инженерно - Вътрешна архитектура и управление на производствени предприятия и процеси в мебелната промишленост
Инженерна журналистика и художествена фотография - факултативна специализация към Софийски университет
Математика и програмиране - Софийска математическа гимназия
Оценител на недвижими имоти
Медиатор

CCIM (Certified Commercial Investment Expert) от CCIM Institute, Chicago, USA
CPM (Certified Property Manager) от IREM Institute, Chicago, USA
CLHMS (Certified Luxury Home Market Specialist) от ILHM Institute, Dallas, USA
CIPS (Certified International Property Specialist) и TRC (Transnational Referral Certificated Specialist) от the National Associations of Realtors / NAR / in USA and ICREA
Certified International Specialist от FIABCI University за FIREC Designation
ABR (Certified Accredited Buyer’s Representative) от REBAC Institute and NAR
SRS (Certified Sellers Representative Specialist) от REBI Institute and NAR
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ английски, руски
НАСТОЯЩИ ДЛЪЖНОСТИ И РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ
 • Управител на Estate Tribune - консултантски услуги при инвестиции, оценки и управление на недвижими имоти, пазарни проучвания, корпоративни събития и фасилитация на персонал
 • Председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти / 2014 - 2018 /
 • Член на REM Group към UNECE /Икономическия съвет за Европа към ООН/ /2016 - 2019/
 • Член на Борда на диреторите на CEPI (Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти) / 2017 - 2020 /
 • Член на Световния борд на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI / 2014 - 2018 /
 • Член на международното жури на наградите FIABCI Prix d'Excellence Award / от 2011
ПРЕДИШНИ ДЛЪЖНОСТИ И РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ
 • Президент на FIABCI-Bulgaria / 2011-2014/
 • Президент на FIABCI International Membership Committee / 2014 - 2017 /
 • Вицепрезидент на FIABCI World Council of Experts /2012 – 2014/
 • Вицепрезидент на FIABCI Principal Members Committee /2011 – 2012/
 • Вицепрезидент на FIABCI Education and Academic Members Committee /2009-2011/
ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
 • Инвестиционно консултиране
 • Оценки на недвижими имоти
 • Търговско посредничество
 • Асет мениджмънт на недвижими имоти за банкови институции и корпоративни клиенти
 • Прожект мениджмънт нови проекти