Отчет за дейността на БТПП 2021 г.

ОТЧЕТ на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за ДЕЙНОСТТА на
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА през 2021 година

приет от Управителния съвет на БТПП на 9 март 2022 г.
       Отчет
       Приложения