Отчет за дейността на БТПП 2019 г.

ОТЧЕТ на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за ДЕЙНОСТТА на
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА през 2019 година

приет от Управителния съвет на БТПП на 10 март 2020 г.
       Отчет