Отчет за дейността на БТПП 2018 г.

ОТЧЕТ на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за ДЕЙНОСТТА на
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА през 2018 година

приет от Управителния съвет на БТПП на 12 март 2019 г.
       Отчет
       Приложения