Назад

Участие на БТПП в работна група на Министерството на финансите

Проведе се второ заседание на сформираната по предложение на Министерството на финансите работна група, която обсъжда мерките, заложени в последния вариант на Плана за действие за намаляване на административната тежест на бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции.
 
БТПП представи своите предложения, които предварително бяха съгласувани с членовете на Палатата и които съответстват на приетите от УС на БТПП приоритети за подобряване на бизнес средата.
 
В рамките на заседанието бе дискутирана темата за единната платежна сметка и единното платежно нареждане. Дебата по темата ще продължи на следващото заседание, когато ще бъдат представени и обсъдени конкретни предложения за усъвършенстване на системата.
 
Становище на БТПП по този въпрос - ТУК
 

17.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад