НЦПО

Национален център за професионално обучение в системата на БТПП - web site на адрес: http://www.elearningbg.eu/