Издаване на сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър на компании

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.

Съпътстващи услугата формуляри:

Тарифа (чл. 1 т. 16)

Сумата може да бъде заплатена:

  • в брой в касата на Палатата
  • преведена по банков път:
        BIC: UNCR BGSF
        IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
        БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
        пл.”Света Неделя” № 7, София

Ако желаете да получите сертификата от БТПП по пощата, моля да ни информирате за това и да доплатите към цената на услугата 6.00 лв /с ДДС/ за покриване на пощенските разходи.

За допълнителна информация
 З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg

 

За контакти: Търговски регистър
 Г. Веселинова
  тел.: (02) 8117 462
  факс: (02) 987 32 09
  tradereg3@bcci.bg